Vision


Vi vill vara världens ledande belysningsteknikpartner och möjliggöra nya sätt att använda och uppleva ljus.

 

Vår vision: Vi vill vara världens ledande belysningsteknikpartner och möjliggöra nya sätt att använda och uppleva ljus.

 

Varumärkesposionering

Vi är den globala aktören inom belysningsteknik.
Vi skapar intelligent hård- och mjukvara som möjliggör nya affärsmodeller för armaturtillverkare och byggtekniker.
Vi uppnår kontinuerligt de högsta branschplaceringarna för kvalitet och tillförlitlighet. Det beror på att de bästa medarbetarna i branschen arbetar för oss.
Genom att samarbeta med andra specialister levererar vi nya tekniska lösningar som omvandlar belysningssystem till intelligenta nätverk och möjliggör relaterade tjänster.
Vi är visionärer för belysningsbaserad nätverksteknik och nätverksanslutning. Tack vare vår omfattande, branschspecifika fackkunskap är vi en idealisk partner för etablerade varumärken och nya aktörer på marknaden.