“The more areas of a building that are automated the greater the return on investment.”

Javier Carracedo, Segment Manager IoT Solutions, Tridonic

”Belysning är den idealiska ryggraden för Sakernas internet. Men det handlar inte bara om vad belysning kan göra för Sakernas internet. Med begreppet Sakernas internet kan belysningstjänster nå en ny dimension.”

Simon Blazey, Strategic Solution Sales Manager

  • Sammankopplad belysning

Sammankopplad belysning

När utrustning i en byggnad kommunicerar genom belysning


Internet of Things (IoT, Sakernas internet) är nästa industriella revolution. Sakernas internet expanderar i snabb takt. Med kvantitet kommer komplexitet. Som specialist på innovativa belysningskomponenter och -system är Tridonic övertygad om att intelligent belysning kommer att spela en avgörande roll i Sakernas internet. På grund av armaturers och sensorers täta kornighet kan belysning utgöra en trådlös eller trådbunden ryggrad i en byggnad, ansluta alla smarta enheter lätt, och även vara en del av själva IT-infrastrukturen. Till exempel kan belysningen underlätta driftsättning och installation samt användning av trådlösa styrdon, plus att den är helt skalbar. Ta reda på mer om belysningens internet och de värden som det skapar för användarna.
 
Connected lighting
Connected lighting
Connected lighting
Connected lighting