Passager och Parkering


 

Convenient lighting control system for Lloret de Mar and other Spanish municipalities

Plats: Spain
Produkt: PREMIUM OTD LED Driver, GridControl function
LEDs can reduce energy consumption as well as the amount of maintenance required for lighting systems, which is why municipalities are also gradually making the switch to LED technology. A particularly efficient and convenient solution has been developed for Lloret de Mar. mer..

Schallberg tunnel

Plats: A9 Simplon Pass/Schweiz
Produkt: Moduler LLE excite, Drivers PREMIUM outdoor
Following its general renovation the 500 m long Schallberg tunnel can be seen in a new light. The luminaires were developed by the Swiss tunnel lighting specialists Rigamonti and equipped with LED components from Tridonic. The result is high-performance lighting system that offers a high level of visual comfort and has a positive effect on the sense of safety among vehicle drivers. mer..

St. Exupéry airport

Plats: Lyon/France
Produkt: LED modules, LNU dimmers
New signage improves navigation through Lyon St. Exupéry airport. LED modules and LNU dimmers from Tridonic ensure optimum readability of the signage in all areas of the buildings at all times of day and night. mer..

Gatubelysning La Roda

Plats: La Roda / Spanien
Produkt: PCS / PCIS outdoor DIM B011
Staden La Roda i centrala Spanien, befolkning 16.000, ville ha en toppmodern lösning för att minska energiförbrukningen hos sin gatubelysning. Kraven bestod i att de ursprungliga lyktstolparna skulle bevaras och ett ljusstyrningssystem som inte var kostnadskrävande.  mer..

Karl-Marx-Allee

Plats: Berlin / Tyskland
Produkt: OMBIS 70, ZRM 2.5-ES/C
Karl-Marx-Allee i Berlin är berömt långt utanför stadens gränser. Ett av de karakteristiska inslagen är den uppsättning av 215 stycken gatubelysningar designade av Richard Paulick på 1950-talet. Och de är utrustade med komponenter med den bästa tekniken från Tridonic, för maximal energibesparing. mer..

Sparkasse Mainfranken

Plats: Würzburg / Tyskland
Produkt: PCA EXCEL one4all
I det underjordiska garaget vid Sparkasse Mainfranken Würzburgs huvudkontor önskade slutkunden ett modernt belysningssystem som kombinerar maximal energieffektivitet, hög tillförlitlighet och säkerhet. De valde digitalt dimbara driftdon från Tridonic främst på grund av den robusta lösningen med den inbyggda funktionen för närvarostyrning corridorFUNCTION som ger 100% ljus vid närvaro och 10% ljus vid frånvaro. mer..

Western Bypass för Zurich

Plats: Zürich/Schweiz
Produkt: ECO T5 serien, TALEXXstrip
Den västra förbifarten i Zürich med dess specialkonstruktioner ställer enorma krav på belysnings- och säkerhetssystemen. I tunnlarna påvisar Tridonics komponenter sin lysande kvalitet dag efter dag genom att driva de olika typerna av ljuskällor som används i tunnlarna. mer..

Terminal 3 på flygplatsen i Beijing

Plats: Beijing/China
Produkt: PCA T5 EXCEL one4all, TE 0105 one4all, x-touchPANEL
Ljuset som ska att belysa den extraordinära arkitekturen i Terminal 3 på Bejings flygplats styrs av ett antal av Tridonics produkter. mer..

Gatubelysning i Rednitzhembach

Plats: Rednitzhembach/Germany
Produkt: ZRM
Miljöskydd, behovet av budgetkontroll och viljan att installera innovativ teknik var drivkraften bakom beslutet för det sydtyska samhället Rednitzhembach att modernisera sin gatubelysning. Med hjälp av innovativ ljusteknik från Tridonic installerade staden ett nytt belysningskoncept som är så gott som oslagbart i fråga om energieffektivitet och kostnadsbesparingar. mer..