Multifunktionellt gränssnitt

Digitalt dimbara driftdon för lysrör


För att hålla installationskostnaden så låg som möjligt och skapa en intuitiv användning är alla Tridonic driftdon utrustade med en multifunktionellt gränssnitt. De internationellt uppmärksammade styrprotokollen (DALI, DSI, switchDIM och corridorFUNCTION) erbjuder ett brett utbud av alternativ för digital ljusreglering. En stor fördel med Tridonics driftdon är att alla typer av de digitala styrmodulerna kopplas in via samma anslutningar på driftdonet. Enheten känner automatiskt av vilken typ av styrmodul som är ansluten och växlar automatiskt till rätt driftläge.

 

DSI-standarden ger snabb, enkel och säker installation och erbjuder nästan alla fördelarna med digital kommunikation. DALI-standarden har utvecklats för att möta ännu större krav. Med DALI-protokollet kan även komplexa belysningslösningar hanteras med en hög grad av flexibilitet genom möjligheten till adressering av varje anslutet driftdon. För mer information hänvisas till avsnittet om luxCONTROL ljusstyrningssystem.

Utöver de digitala standarder, stöder alla dimbara driftdon från Tridonic enklare metoder för styrning, såsom switchDIM (tänd/släck/dim via standard tryckknapp) och corridorFUNCTION (styrning via 230V rörelsedetektorer).

Fyra olika typer av SMART-sensorer kan kombineras med dimbara driftdon från Tridonic, beroende på typ av enhet. Du kan välja dagsljussensor, närvaro och/eller sensorer med ett infrarött-gränssnitt för styrning via fjärrkontroll. Det multifunktionella gränssnittet för ljusreglering ger dig ännu större flexibilitet och högre systemeffektivitet. Detta ger dig också nya möjligheter såsom att kombinera centrala styrkommandon ( via DALI, DSI) med lokala SMART-sensorer i armaturen.
 

Product characteristics PCA EXCEL
one4all xitec II
PCA ECO
xitec II
PCA BASIC
xitec II
DSI control
DALI control
DALI memory
Extended DALI commands
switchDIM with memory function
switchDIM with memory function can be deactivated
(enhanced Power on Level)
switchDIM with selectable dimming rates
Integrated SMART interface for daylight control
Integrated SMART interface for daylight control, presence
detection and infra-red control
corridorFUNCTION with daylight control
corridorFUNCTION with 3 preprogrammed profiles (via plug)
corridorFUNCTION (individually programmable)
corridorFUNCTION can be executed directly via SMART sensor