switchDIM: Digital ljusreglering med den enklaste tekniken

Digitalt dimbara driftdon för lysrör


 Med switchDIM är det möjligt att skapa belysningssystem som enkelt kan tända/släcka och dimma  till en låg kostnad. Tekniken är enkel men smart och innebär att man använder vanliga återfjädrande tryckknappar i kombination med nätspänningen till ljusstyrningen. Tryckknapparna ger en fasimpuls till driftdonen. De olika tänd och dimfunktionerna beror alltid av tillståndet före en knapptryckning och hur länge man trycker på knappen. Ett kort tryck ger tändning / släckning och ett långt tryck ger dimming upp eller ned.

Vid en direkt jämförelse mot andra styrprotokoll så har switchDIM inte bara en stor fördel med den låga kostnaden, utan det ger också bättre funktionalitet och en mycket enkel installation:
  • Kostnadseffektiv dimming och tänd- / släckfunktion inbyggd i driftdonet
  • Användarvänlig styrning från valfritt antal tryckknappar som ansluts direkt till driftdonets digitala ingångar.
  • Vi rekommenderar max 25 driftdon per switchDIM-system
  • Valbar dimhastighet i vissa driftdon
  • Dimfunktion med ljusregleringskurva vars karaktäristik beror av ögats känslighet.
  • Intelligent lösning i kombination med Smart-LS II dagsljussensor (med inställning av börvärdet via inbyggd vridpotentiometer)
  • Styrsignal via nätspänningen (fasimpuls)
  • Tänd och släck funktion via digitalt kommando - helt utan extra kontaktor!