sceneCOM

luxCONTROL ljusstyrningssystem


För ljus exakt så som du vill ha det

Fokus är på användaren – ljusstyrning som anpassar sig automatiskt till användarens behov

Väl driftsatt tar den kompakta och intelligenta sceneCOM styrenheten kontroll över hela belysningslösningen – fullt automatiserad och precis så som användaren vill ha det. På detta sätt får du ett lättanvänt styrsystem som fokuserar på komfort och individuellt välmående, med den ytterligare förmånen av reducerade driftskostnader. Det stora antalet passande sensorer, tryckknappar, driftdon och moduler lämnar inget annat att önska – från att enkelt slå på och av belysningen och ljusreglera, till användardefinierade ljusscener och dynamisk ställbar färgtemperatur (Tunable White) och kontroll över nödljuset.Ljuset kan även styras manuellt när som helst. Via ett gränssnitt kan sceneCOM även integreras i vilket byggnadssystem som helst som har ett BACnet protokoll.
 


Komfort och effektivitet

Genom konstant kommunikation med dagsljus- och närvarosensor säkerställer sceneCOM alltid perfekta ljusförhållanden. Beroende på ljusets förekomst justeras den artificiella ljusandelen automatiskt. Detta betyder att ljuset alltid behåller den önskade intensiteten. För att förhindra slösande av energi aktiverar sceneCOM enbart belysningen när det faktiskt behövs. Om det inte är någon i rummet så släcks ljuset automatiskt.
 

Individualitet och välmående

Ljus som är så dynamiskt som människor – sceneCOM mer än uppfyller denna önskan.
En tryckknapp är allt som krävs för att anpassa belysningsstämningen till individuella krav och ett annat användande av rummet. Kombinationen med Tunable White-tekniken erbjuder en ytterligare bonus i form av välmående.

Bekymmersfri säkerhet

Med sceneCOM tar säkerhetsfrågan hand om sig själv. Alla nödljusfrågor regleras automatiskt och helt tillförlitligt av den integrerade styrningen. Nuvarande standarder och juridiska krav uppfylls helt och hållet.


Dagsljusbaserad styrning

Ljuset med styrbara belysningsstyrkor och färgtemperaturer efterliknar det naturliga förloppet av dagsljus och stödjer den biologiska rytmen hos människor.
 

Enkel hantering

Belysningen kan styras både via en PC, platta eller smartphone men även via vanlig tryckknapp.
 

Val av inställningar

Tack vare de fördefinierade ljusscenerna kan rätt ljuseffekter väljas enligt hur rummet används och situationen.
 

Snabb driftsättning

Med det användarvänliga och enkla webbgränssnittet genomförs driftsättningen via några få steg – utan behovet av ytterligare programvara.
 

Skalbar

Med sceneCOM kan individuella rum, flera våningsplan och hela byggnader styras enkelt. Ett BACnet gränssnitt möjliggör integration i system för bygghantering som stödjer BACnet protokoll.
 

Grupper och zoner

Den enkla driftsättningen innebär att insatserna för att skapa grupper och zoner för armaturer minskat signifikant.
 

Närvaro- och frånvarodetektering

Aktiverade DALI-sensorer detekterar och styr efterfrågan på ljus.
 

Tidshantering

Systemets integrerade kalender används för att anpassa ljuset automatiskt till veckans dagar och efter årstider.
 


Perfekt och effektivt ljus dygnet runt

Fokus på dynamiskt ljus

Individuell visuell förmåga, olika aktiviteter i ett rum så väl som alternerande dagtider och säsonger är en stor utmaning för belysningen. Att kunna styra ljuset är en fördel från många olika perspektiv. Det skapar inte enbart de ideala förutsättningarna för flexibel användning av rummet utan även skiftar fokus till de olika krav som användarna av rummet har.

Som en pålitlig kontrollcentral har sceneCOM fokus på ljusstyrka och närvaro och möjliggör fullt automatiskt, dynamiskt ljus så väl som maximal individualitet. Sensorer register alla avvikelser från de fördefinierade värdena och rapporterar dessa till styrenheten som svarar direkt. Till exempel om mängden dagsljus förändras så anpassar sig det artificiella ljusets Lux-värde efter det. Belysningen tänds och släcks automatiskt när närvaro och frånvaro av människor detekteras. Det är också möjligt att länka ljusinställningarna hos olika zoner och rum. Användaren själv märker inte den aktiva kommunikationen mellan sensorer och styrenheten. Allt användaren uppfattar är en efterfrågesbaserad, konsekvent ljusstyrka som alltid aktiveras när och var den behövs.

Välmående

Med Tunable White funktionen och modifierbar ljustyrka följer sceneCOM Human Centric Lighting konceptet. Genom att efterlikna dagsljusets naturliga förloppstödjer artificiellt ljus inte enbart den mänskliga biologiska rytmen utan kan även ha en positiv inverkan på ens välmående.

En enkel tryckknapp är allt som behövs för att ändra ljusstyrkan och färgtemperaturen enligt önskemål. Resultatet är perfekt upplysta rum som kan användas för en rad olika ändamål.


Snabb och enkel installation

sceneCOM driftsätts i enkla steg via en attraktiv GUI. Ingen ytterligare programvara krävs. Så snart som sceneCOM styrenheten är ansluten till en PC eller platta, kan driftsättningen starta. Alla installerade DALI-armaturer och DALI-sensorer detekteras automatiskt via adresseringsguiden och kan sen konfigureras. Rumsstrukturer och grupper kan även skapas via guiden i samma steg.

Fyra steg till ett färdigt belysningsstyrningssystem

  1. Identifiera och tilldela armaturer
  2. Tilldela armaturer till rummet
  3. Lägg till inmatningsenheter
  4. Kontrollera, spara, hämta
     

sceneCOM systemöversikt#system-overview

Styrenheten – den kompakta kommandocentralen och dess kringutrustning

sceneCOM system overview

 


Products#products

As both the functional lighting and the emergency lighting are controlled via sceneCOM, the wiring effort is significantly reduced. This also reduces installation costs.

sceneCOM styrenhet – kontrollcentralen

Den kompakta sceneCOM styrenheten kombinerar alla funktioner som krävs för styrning och driftsättning av en belysningslösning i de minsta utrymmena.

As both the functional lighting and the emergency lighting are controlled via sceneCOM, the wiring effort is significantly reduced. This also reduces installation costs. mer...

Low-bay sensors are perfect for low-ceilinged rooms such as offices and classrooms.

Sensorn som ett rapporteringskontor

Sensorer med PIR-teknik kombinerar funktionerna hos en rörelsesensor och en dagsljussensor och erbjuder flera detekteringsområden vilket gör dem ideala för varje applikation.

Low-bay sensors are perfect for low-ceilinged rooms such as offices and classrooms. mer...

Configuration of the functions, which is carried out entirely individually via the sceneCOM controller, is just as convenient as the assembly and wiring.

UPB4 sC – anslutningen till styrenheten

Med den lilla DALI-enheten kan upp till fyra tryckknappar installeras direkt, från 1-fack till 2-fack – vilken modell som helst är möjlig.

Configuration of the functions, which is carried out entirely individually via the sceneCOM controller, is just as convenient as the assembly and wiring. mer...

Web interface – the intuitive path towards lighting control

The clearly designed, integrated web interface allows for simple configuration and intuitive operation. Additional software and tools are not required. A web browser is all you need to commission and control sceneCOM via a PC, laptop or tablet. The structure of the web interface is the same for all devices.
 


Videor#videor

Kontorstillämpning#kontorstillampning

sceneCOM – Kontorstillämpning

Undervisningstillämpning#undervisningstillampning

sceneCOM – Undervisningstillämpning

Hotelltillämpning#hotelltillampning

sceneCOM – Hotelltillämpning


sceneCOM – automatisk ljusstyrning

För ljus exakt så som du vill ha det

Ladda ner broschyren