sceneCOM

Ljusstyrning och anslutbarhet


För ljus exakt så som du vill ha det

Fokus är på användaren – ljusstyrning som anpassar sig automatiskt till användarens behov

Väl driftsatt tar den kompakta och intelligenta sceneCOM styrenheten kontroll över hela belysningslösningen – fullt automatiserad och precis så som användaren vill ha det. På detta sätt får du ett lättanvänt styrsystem som fokuserar på komfort och individuellt välmående, med den ytterligare förmånen av reducerade driftskostnader. Det stora antalet passande sensorer, tryckknappar, driftdon och moduler lämnar inget annat att önska – från att enkelt slå på och av belysningen och ljusreglera, till användardefinierade ljusscener och dynamisk ställbar färgtemperatur (Tunable White) och kontroll över nödljuset.Ljuset kan även styras manuellt när som helst. Via ett gränssnitt kan sceneCOM även integreras i vilket byggnadssystem som helst som har ett BACnet protokoll.
 


Komfort och effektivitet

Genom konstant kommunikation med dagsljus- och närvarosensor säkerställer sceneCOM alltid perfekta ljusförhållanden. Beroende på ljusets förekomst justeras den artificiella ljusandelen automatiskt. Detta betyder att ljuset alltid behåller den önskade intensiteten. För att förhindra slösande av energi aktiverar sceneCOM enbart belysningen när det faktiskt behövs. Om det inte är någon i rummet så släcks ljuset automatiskt.
 

Individualitet och välmående

Ljus som är så dynamiskt som människor – sceneCOM mer än uppfyller denna önskan.
En tryckknapp är allt som krävs för att anpassa belysningsstämningen till individuella krav och ett annat användande av rummet. Kombinationen med Tunable White-tekniken erbjuder en ytterligare bonus i form av välmående.

Bekymmersfri säkerhet

Med sceneCOM tar säkerhetsfrågan hand om sig själv. Alla nödljusfrågor regleras automatiskt och helt tillförlitligt av den integrerade styrningen. Nuvarande standarder och juridiska krav uppfylls helt och hållet.


Dagsljusbaserad styrning

Ljuset med styrbara belysningsstyrkor och färgtemperaturer* efterliknar det naturliga förloppet av dagsljus och stödjer den biologiska rytmen hos människor.
 

Enkel hantering

Belysningen kan styras både via en PC*, platta eller smartphone men även via vanlig tryckknapp.
 

Val av inställningar

Tack vare de fördefinierade ljusscenerna kan rätt ljuseffekter väljas enligt hur rummet används och situationen.
 

Snabb driftsättning

Med det användarvänliga och enkla webbgränssnittet genomförs driftsättningen via några få steg – utan behovet av ytterligare programvara.
 

Skalbar

Med sceneCOM kan individuella rum, flera våningsplan och hela byggnader styras enkelt. Ett BACnet gränssnitt möjliggör integration i system för bygghantering som stödjer BACnet protokoll.
 

Grupper och zoner

Den enkla driftsättningen innebär att insatserna för att skapa grupper och zoner för armaturer minskat signifikant.
 

Närvaro- och frånvarodetektering

Aktiverade DALI-sensorer detekterar och styr efterfrågan på ljus.
 

Tidshantering*

Systemets integrerade kalender används för att anpassa ljuset automatiskt till veckans dagar och efter årstider.

 
* not valid for sceneCOM S


Snabb och enkel installation

sceneCOM driftsätts i enkla steg via en attraktiv GUI. Ingen ytterligare programvara krävs. Så snart som sceneCOM styrenheten är ansluten till en PC eller platta, kan driftsättningen starta. Alla installerade DALI-armaturer och DALI-sensorer detekteras automatiskt via adresseringsguiden och kan sen konfigureras. Rumsstrukturer och grupper kan även skapas via guiden i samma steg.

Fyra steg till ett färdigt belysningsstyrningssystem

  1. Identifiera och tilldela armaturer
  2. Tilldela armaturer till rummet
  3. Lägg till inmatningsenheter
  4. Kontrollera, spara, hämta
     

Produkter#produkter

sceneCOM evo DA2 (multi-channel) mer…
sceneCOM S (single-channel) mer...
 

Videor#videor

Kontorstillämpning#kontorstillampning

Undervisningstillämpning#undervisningstillampning

Hotelltillämpning#hotelltillampning


sceneCOM – automatisk ljusstyrning

För ljus exakt så som du vill ha det

Ladda ner broschyren