sceneCOM L, XL – multi-channel lighting controller

sceneCOM


systemöversikt#system-overview

Styrenheten – den kompakta kommandocentralen och dess kringutrustning

sceneCOM system overview

 


Perfekt och effektivt ljus dygnet runt

Fokus på dynamiskt ljus

Individuell visuell förmåga, olika aktiviteter i ett rum så väl som alternerande dagtider och säsonger är en stor utmaning för belysningen. Att kunna styra ljuset är en fördel från många olika perspektiv. Det skapar inte enbart de ideala förutsättningarna för flexibel användning av rummet utan även skiftar fokus till de olika krav som användarna av rummet har.

Som en pålitlig kontrollcentral har sceneCOM fokus på ljusstyrka och närvaro och möjliggör fullt automatiskt, dynamiskt ljus så väl som maximal individualitet. Sensorer register alla avvikelser från de fördefinierade värdena och rapporterar dessa till styrenheten som svarar direkt. Till exempel om mängden dagsljus förändras så anpassar sig det artificiella ljusets Lux-värde efter det. Belysningen tänds och släcks automatiskt när närvaro och frånvaro av människor detekteras. Det är också möjligt att länka ljusinställningarna hos olika zoner och rum. Användaren själv märker inte den aktiva kommunikationen mellan sensorer och styrenheten. Allt användaren uppfattar är en efterfrågesbaserad, konsekvent ljusstyrka som alltid aktiveras när och var den behövs.

Välmående

Med Tunable White funktionen och modifierbar ljustyrka följer sceneCOM Human Centric Lighting konceptet. Genom att efterlikna dagsljusets naturliga förloppstödjer artificiellt ljus inte enbart den mänskliga biologiska rytmen utan kan även ha en positiv inverkan på ens välmående.

En enkel tryckknapp är allt som behövs för att ändra ljusstyrkan och färgtemperaturen enligt önskemål. Resultatet är perfekt upplysta rum som kan användas för en rad olika ändamål.


Produkter#produkter

As both the functional lighting and the emergency lighting are controlled via sceneCOM, the wiring effort is significantly reduced. This also reduces installation costs.

sceneCOM styrenhet L, XL – kontrollcentralen

Den kompakta sceneCOM styrenheten kombinerar alla funktioner som krävs för styrning och driftsättning av en belysningslösning i de minsta utrymmena.

As both the functional lighting and the emergency lighting are controlled via sceneCOM, the wiring effort is significantly reduced. This also reduces installation costs. mer...

Low-bay sensors are perfect for low-ceilinged rooms such as offices and classrooms.

Sensorn som ett rapporteringskontor

Sensorer med PIR-teknik kombinerar funktionerna hos en rörelsesensor och en dagsljussensor och erbjuder flera detekteringsområden vilket gör dem ideala för varje applikation.

Low-bay sensors are perfect for low-ceilinged rooms such as offices and classrooms. mer...

Configuration of the functions, which is carried out entirely individually via the sceneCOM controller, is just as convenient as the assembly and wiring.

UPB4 sC – anslutningen till styrenheten

Med den lilla DALI-enheten kan upp till fyra tryckknappar installeras direkt, från 1-fack till 2-fack – vilken modell som helst är möjlig.

Configuration of the functions, which is carried out entirely individually via the sceneCOM controller, is just as convenient as the assembly and wiring. mer...

Web interface – the intuitive path towards lighting control

The clearly designed, integrated web interface allows for simple configuration and intuitive operation. Additional software and tools are not required. A web browser is all you need to commission and control sceneCOM via a PC, laptop or tablet. The structure of the web interface is the same for all devices.