PC Combo för lysrör - HF-don & nödljusdriftdon

Nödljusenheter


Produktserie PC Combo är ett driftdon med kombinerad funktion - normaldrift av lysrör med fast ljus och nödljusenhet i en och samma enhet. Nödljuseneheten drivs av ett nödljusbatteri. På detta sätt kan man förenkla ledningsdragningen i armaturen och reducera antalet komponenter. Den integrerade nödljusfunktionen tar över driften av ett eller flera lysrör i samband med strömavbrott. En armatur med denna bestyckning blir därmed ett oberoende system som medför hög säkerhet. Om strömmen återkommer kopplar nödljusfunktionen om ljuskällorna till det vanlig drift igen för fortsatt normal drift. Vid normal drift sköter nödljusfunktionen underhållsladdning av nödljusbatteriet samt utför funktionstester och batteritester för att säkerställa att systemet fungerar vid en nödsituation.
 

PC CFL COMBO

Produkter: