Översikt

Nödljusenheter


Nödbelysningssystem är ett “måste” på många platser, t.ex. i offentliga byggnader eller på arbetsplatser. De gör att det alltid går att orientera sig – även vid ovanliga strömavbrott. Lampor för säkerhets- och utrymningsskyltar gör det möjligt att stänga av maskiner och använda utrymningsvägar samt ger snabb ˚tkomst till brandsläckare och skyddsutrustning. Detta förhindrar panik och räddar människoliv. 

 
Tridonic erbjuder ett brett produktutbud av nödbelysningsenheter för nödbelysningssystem med enkelbatteridrift – för olika krav och lamptyper – som är perfekt anpassade till kraven i olika landsspecifika normer.
 

Sortiment med EM converterLED, EM powerLED high power, EM powerLED low power och EM ready2apply sträcker sig från det enkla till det mycket intelligenta och från grundläggande funktioner till avancerade lösningar.

EM converterLED

mer...

EM powerLED PRO

mer...

EM ready2apply

mer...

LiFePO4-batterier

mer...


Trådlösa nödsystem gör nödbelysning enkelt

Tridonic har lösningen när regelverket för underhåll och provning av nödbelysning blir allt strängare. Det nya trådlösa nödsystemet som är baserat på Tridonics säkra basicDIM Wireless-lösning kan integreras i befintliga installationer i enlighet med rådande standarder utan extra ledningsdragning. Systemet är också lämpligt för nya byggnader. Förutom att planeringen och driftsättningen blir mindre komplex reduceras också mängden tid och material som krävs – och därmed även den sammanlagda kostnaden för installationen.
 

Översikt över funktioner

  • Intuitiv planering och installation
  • Modulär lösning som är enkel att bygga in i armaturer
  • Ett kombinerat meshnätverk för elnät och nödbelysning
  • Perfekt lösning för eftermonteringsprojekt
  • Central och molnbaserad övervakning
  • Automatisk statusdokumentation (klicka en gång för rapporter)
  • Inga dyra systemtester som kräver mycket arbete

 

Wireless Emergency Overview

 

Alla nödbelysningsinstallationer ska regelbundet provas och statusen ska dokumenteras. Den här processen kräver i många fall stora och dyra insatser. Med Tridonics trådlösa nödbelysningssystem sker alla de här stegen automatiskt och du genererar enkelt rapporter genom att trycka på en knapp, vilket också gör planeringen och installationen intuitiv och enkel.

Genom att utnyttja basicDIM Wireless-systemets väletablerade stamnät kan ett felsäkert Bluetooth®-meshnätverk användas i det trådlösa nödbelysningssystemet. Om en basicDIM Wireless-modul läggs till kan alla DALI-nödarmaturer enkelt konverteras och användas i ett trådlöst nödbelysningssystem. Alla de trådlösa nödarmaturerna är anslutna till en sceneCOM evo via en gateway. En och samma styrenhet kan användas för att ansluta upp till 192 nödarmaturer.

Vid större installationer kan upp till 200 sceneCOM evo-enheter anslutas till em-LINK v2-servertillämpningen. Då registreras informationen från alla sceneCOM evo-enheterna på en enda sida.
 

1 – basicDIM Wireless system

Med hjälp av basicDIM Wireless-systemets väletablerade stamnät kan ett felsäkert Bluetooth®-meshnätverk användas i det trådlösa nödbelysningssystemet.
mer...

2 – EM PRO

Om en basicDIM Wireless-modul läggs till kan alla DALI-nödarmaturer med en Tridonic EM PRO-enhet enkelt konverteras och användas i ett trådlöst nödbelysningssystem.
mer…

3 – sceneCOM evo

Det här är den gateway som knyter samman alla trådlösa nödarmaturer. Med hjälp av en och samma styrenhet kan sedan upp till 192 nödarmaturer anslutas.
mer…

4 – em-LINK v2

Upp till 200 sceneCOM evo-enheter kan anslutas med em-LINK v2-servertillämpningen. Informationen från alla sceneCOM evo-enheterna registreras på en och samma sida. Manual

5 – Nödrapporter (varje dag/vecka)

I korthet: Information om systemets och alla armaturers aktuella status samt det senaste provningsresultatet visas på en panel.


 

Batterier för högre säkerhet

Alla batterier för nödbelysning från Tridonic genomgår rigorösa tester. Endast batterier av hög kvalitet används, vilket garanterar önskad drifttid även efter flera års användning. Det säkerställer att underhållsarbetet reduceras till ett minimum.

Alla tre batterityperna (NiCd, det miljövänligare NiMH och det långlivade LiFePO4) finns tillgängliga för det breda utbudet av LED-driftdon för nödbelysning.

Laddningsregulatorerna för LED-driftdonen skiljer sig åt beroende på batterityp och har utvecklats särskilt för de olika tekniska lösningarna (spänningsberoende laddning för LiFePO4, konstantströmsladdning för NiCd och intermittent laddning för NiMH). Det garanterar lägsta möjliga energiförbrukning och samtidigt optimal batteritid.
 

Konstant hög kvalitet

Högkvalitativa material i kombination med certifierade tillverkningsprocesser (ISO 9001) garanterar att Tridonics nödbelysningsenheter håller en konstant hög kvalitet och tillförlitlighet. Den helautomatiska produktionsprocessen ger en reproducerbar och konstant kvalitetsnivå. Dessutom genomgår alla driftanordningar en hundraprocentig slut- och säkerhetskontroll.
 

Standarder och märkningar

Nödbelysningsenheterna från Tridonic är ENEC-certifierade samt CE-, RCM- och C-Tick-märkta och uppfyller alla europeiska och internationella standarder för säkerhet, drift och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Utöver standardtestkraven har alla nödbelysningsenheter från Tridonic BSI Kitemark™, en ansedd testmärkning för högkvalitativa produkter inom nödbelysning.
 

Förenklade testförfaranden med ST-enheter

Nödbelysningsenheten EM SELFTEST med automatiska test- och kontrollalgoritmer imponerar med sin intelligens i det minsta formatet.

Modulen anger driftstatus via en lysdiod i självtestläget. Grönt indikerar att nödbelysningen fungerar korrekt. En rött blinkande lysdiod indikerar defekta batterier och ett konstant rött sken indikerar ett lampfel.

Nödbelysningsenheten EM SELFTEST möjliggör testfunktioner som kontinuerlig övervakning, veckovisa funktionstester och årliga kontinuerliga driftstester. I laddningsläget övervakas både laddningsförhållandena och statisk batteristatus.

Nödbelysningsenheten EM SELFTEST har en funktion för övervakning av installationsfasen, dvs. en period med oavbruten strömförsörjning under mer än fem dagar i följd. När detta krav är uppfyllt startar modulen automatiskt driftsättnings- och timerprogrammet. EM SELFTEST uppfyller därmed det driftsättningstest efter installation som föreskrivs i IEC 62034-standarden för självtestning. Dessutom minskar denna “automatik” avsevärt tiden som krävs för driftsättning och programmering av testalgoritmerna.
 

Kombination av nödbelysning och DALI

Tack vare kommunikationsstandarden DALI kan Tridonic-nödbelysningskomponenter i PRO-serien enkelt integreras i ett övervakat belysnings- och nödbelysningssystem. Tridonic kompletterar de generella fördelarna med ett DALI-system med särskilda höjdpunkter som det patenterade Easy Addressing System och skalbara styrsystem – från den kompakta styrenheten till datorprogramvara.