Nödljusenheter

Produkter


Nödbelysningssystem är ett krav i många offentliga byggnader och på många arbetsplatser för att människor på ett säkert sätt ska kunna orientera sig och finna sin väg ut ur byggnaden vid ett strömbortfall. Säkerhetsljus och ledljusbelysning av utrymningsvägar ger tillräckligt ljus för att slå av maskiner, använda utrymningsvägar och ge snabb hänvisning till brandsläckare och annan säkerhetsutrustning. Nödbelysningen förebygger paniksituationer och räddar liv. 

 

Översikt mer...

Produktfilter mer...

EM converterLED mer...

EM converterPACK mer...

EM powerLED nödljusdriftdon mer...

Nödljusmoduler LED mer...

EM nödljussystem mer...

Laddningsbara batterier mer...