ready2mains™

Ljusstyrning och anslutbarhet


ready2mains™ talar om för strömmen hur den ska kommunicera

ready2mains™ använder elnätskabeln för överföring av information: enkelt, pålitligt och professionellt.

Armaturer styrs och ljusregleras direkt via elnätet utan behov utan att extra kabeldragning behövs. Armaturtillverkare kan konfigurera sina armaturer med ready2mains med större flexibilitet och tidsbesparing. ready2mains reducerar produktionskostnaderna och installationskostnaderna och reducerar även den möjliga uppkomsten av fel.

Om ready2mains™ mer...

ready2mains™ Gateway 400VA mer...

ready2mains™ Programmer mer...