Ännu fler smarta funktioner

Generation 4


Tridonic Generation 4

 

 

lumDATA 4 för smartare dataanvändning
 

lumDATA kompletterar DALI-standarderna DALI-2 och D4i med en pragmatisk mellanlösning för smarta byggnader och IoT-koncept.

Med delama 251, 252 och 253 omfattar lumDATA alla DALI-specifikationer som möjliggör lagring och överföring av viktiga armatur-, energi- och diagnosdata.
Tack vare armaturidentifikationsdata underlättar DALI-delen 251 allokeringen av armaturer under installationen, säkerställer effektiv övervakning under drift samt förenklar driftsättning på plats.
DALI-delen 252 registrerar och överför energidata för varje enskild armatur i en belysningslösning. På så sätt blir det möjligt att övervaka energiförbrukningen och vidta riktade optimeringsåtgärder.
För att göra felsökningen snabb och enkel tillhandahåller DALI-delen 253 viktiga diagnostiska data för varje armatur. Detta gör det lättare för både Tridonic och kunden att läsa av fel och ger underlag för förebyggande underhåll.

 

Ännu fler smarta funktioner kommer.

 

 

Ny generation – nya fördelar

Större driftområde

Ju fler tillämpningar ett driftdon täcker, desto lättare är det att alltid ha rätt produkt i lager. Lösningen är ett driftområde i lämplig storlek. mer…

NFC-programmering

Nya standarder bidrar till att förenkla komplexa processer och göra dem mer flexibla. NFC programmering av LED-driftdon är ett bra exempel på detta. mer...

Miniatyrisering

Fjärde generationens driftdon bevisar att sann storhet kommer inifrån. Med en höjd på bara 16 millimeter är de slimmade lågprofilsdriftdonen fulla av möjligheter. mer...