Ännu fler smarta funktioner

Generation 4


Tridonic Generation 4

 

 

Enkel trådlös styrning av ljus

I ett Low-Profile-driftdon på 16 millimeter förenas för första gången all teknisk utrustning för trådlöst styrd inomhusbelysning. Med detta utvidgar Tridonic portföljen för trådlös ljushantering med ytterligare en möjlighet att modernisera befintliga belysningssystem enkelt och kostnadseffektivt.

Med Casambi Ready-styrningstekniken basicDIM Wireless erbjuder vi en okomplicerad lösning för att förse belysning med trådlös styrning utan ombyggnad. I det syftet byggs den befintliga belysningen ut med driftdon och trådlösa moduler som kommunicerar med varandra via basicDIM Wireless.

Med Casambi Ready-styrningstekniken basicDIM Wireless Fjärde generationens basicDIM Wireless-driftdon driver vidare detta koncept med ett 24 procent mindre hölje och det kräver bara en enda komponent. Detta möjliggörs av Wireless Reference Platform (WRP). Den gör att den hittills separata trådlösa modulen kan byggas in direkt i driftdonet. Genom att föra samman båda komponenterna minskar vi användningen av värdefulla material samt sänker dina kostnader för inköp och montering.

Precis som den beprövade lösningen med två komponenter har den kombinerade trådlösa versionen många fördelar och funktioner för enkel, bekväm och mångsidig ljusstyrning. Medan den inbyggda driftdonlösningen lämnar mer plats inuti armaturen kan den separata trådlösa modulen flexibelt placeras utanpå armaturen. På så sätt är den särskilt idealisk för rum med skiljeväggar eller nischer.

Fjärde generationens basicDIM Wireless-driftdon är utrustade med Casambi-protokollet som standard, men kan även levereras med andra trådlösa protokoll som Matter och WiSilica på kundens begäran.

 

 

 

Begränsare för ingångsström sparar på utrymme och kostnader

Ju högre toppströmmarna är, desto trögare och dyrare är de brytare som krävs för elskåpet. De industriella driftdonen från generation 4 levereras med en integrerad begränsare för ingångsström som förhindrar höga toppströmmar i förväg. Detta innebär att enklare och mer kostnadseffektiva – och dessutom färre – strömbrytare behöver installeras i elskåpet. Med industriella driftdon från generation 4 kan en enda brytare användas för tre gånger så många armaturer jämfört med konventionella modeller. Detta sparar inte bara pengar, utan även utrymme i elskåpet.

Vid en ljusinstallation i en standardhall med 400 lampor går det därmed att spara upp till 70 % av investeringskostnaderna för automatsäkringar.

Tridonic Generation 4

 

 

lumDATA 4 för smartare dataanvändning
 

lumDATA kompletterar DALI-standarderna DALI-2 och D4i med en pragmatisk mellanlösning för smarta byggnader och IoT-koncept.

Med delarna 251, 252 och 253 omfattar lumDATA alla DALI-specifikationer som möjliggör lagring och överföring av viktiga armatur-, energi- och diagnosdata.
Tack vare armaturidentifikationsdata underlättar DALI-delen 251 allokeringen av armaturer under installationen, säkerställer effektiv övervakning under drift samt förenklar driftsättning på plats.
DALI-delen 252 registrerar och överför energidata för varje enskild armatur i en belysningslösning. På så sätt blir det möjligt att övervaka energiförbrukningen och vidta riktade optimeringsåtgärder.
För att göra felsökningen snabb och enkel tillhandahåller DALI-delen 253 viktiga diagnostiska data för varje armatur. Detta gör det lättare för både Tridonic och kunden att läsa av fel och ger underlag för förebyggande underhåll.

  

Ny generation – nya fördelar

Större driftområde

Ju fler tillämpningar ett driftdon täcker, desto lättare är det att alltid ha rätt produkt i lager. Lösningen är ett driftområde i lämplig storlek. mer…

NFC-programmering

Nya standarder bidrar till att förenkla komplexa processer och göra dem mer flexibla. NFC programmering av LED-driftdon är ett bra exempel på detta. mer...

Miniatyrisering

Fjärde generationens driftdon bevisar att sann storhet kommer inifrån. Med en höjd på bara 16 millimeter är de slimmade lågprofilsdriftdonen fulla av möjligheter. mer...