Utvecklade för inspirerande möjligheter

Generation 4


Med den fjärde generationen har Tridonic-LED-driftdonen i flera avseenden nått nya nivåer – med många fördelar för dig. Både för applikationen och i varje enskilt steg av armaturtillverkningen. Det handlar om allt från ökad frihet i armaturdesignen och en unik mångfald av system och applikationer till effektiv hantering och lagerhållning.
 

Tack vare det smala formatet kan den fjärde generationens driftdon användas i nästan vilken armaturdesign som helst. På så sätt stödjer vi den nuvarande trenden mot miniatyrisering och ger utrymme för inspiration. En annan fördel är att mindre material förbrukas och att ansvarsfull användning av resurser möjliggör olika certifieringar. Produktportföljen för driftdonen täcker ett brett spektrum av tillämpningar vilket gör att du snabbt finner rätt driftdon för dina behov. Detta effektiviserar produktionen och avlastar samtidigt ditt lager. Med smarta gränssnitt och funktioner kan driftdonen programmera och anpassas i några få enkla steg – trådlöst, snabbt och digitalt.

Tridonic Generation 4

 

 

Ny generation – nya fördelar

Större driftområde

Ju fler tillämpningar ett driftdon täcker, desto lättare är det att alltid ha rätt produkt i lager. Lösningen är ett driftområde i lämplig storlek. mer…

NFC-programmering

Nya standarder bidrar till att förenkla komplexa processer och göra dem mer flexibla. NFC programmering av LED-driftdon är ett bra exempel på detta. mer...

Miniatyrisering

Fjärde generationens driftdon bevisar att sann storhet kommer inifrån. Med en höjd på bara 16 millimeter är de slimmade lågprofilsdriftdonen fulla av möjligheter. mer...

Ännu fler smarta funktioner

Generation 4 är utrustad med en rad innovativa funktioner och egenskaper som gör belysningslösningar smartare, mer effektiva och mer ekonomiska. mer...

 

 

Tillgängliga produkter

Vi utökar ständigt produktportföljen för fjärde generationen. Här ser  du alla tillgängliga produkter:

 

 

Mer än bara hårdvara

Med den fjärde generationen når LED-driftdon från Tridonic en ny nivå i flera avseenden – med många fördelar i tillämpningen och i varje enskilt processteg i tillverkningen av armaturer.

Hållbarhet

Som ett led i byggandet av en attraktiv framtid sammankopplar Tridonic den nya generationen driftdon med ett omfattande hållbarhetsprogram. mer...

Systemlösningar

Som komplett leverantör levererar Tridonic inte bara enskilda driftdon utan även perfekt anpassade system från en enda källa. mer...

Service

All hjälp och alla tjänster syftar till att förenkla dina arbetsprocesser eller och underlätta din produktion av armaturer. mer…