DC-String

LED-driftdon


Dina fördelar

DC-String: lågvoltssystemets komponenter och funktionalitet

LED-revolution med belysningsskenor för en estetisk design

Modern LED-teknik erbjuder inte bara maximal effektivitet och lång livslängd för armaturer utan möjliggör också miniatyrisering av armaturer. Med sin nya Engine DC-Stringhar Tridonic lösningen på hur man minimerar former och uppnår maximal harmoni för takutformning.

I korthet: Engine DC-String

  • Miniatyrisering av armaturer och skenor
    Tridonics nya DC-String möjliggör miniatyrisering av armaturer och skenor för att få en harmonisk och estetisk takutformning.
  • Individuell kontroll av armaturerna via likström
    Trots miniatyriseringen ger DC-String ändå full kontroll av individuella armaturskenor genom att skicka kommandon via likström.
  • Säkert och enkelt armaturbyte som kan utföras av vem som helst
    Tack vare den lågvoltsspänningen i skenan är ett armaturbyte säkert och enkelt för vem som helst att utföra.

Dimbar mer...

Icke dimbar mer...

BRIDGE mer...