EM nödljussystem för drift & övervakning

Nödljusenheter


Tridonic har utvecklat DALI-baserade styrenheter för drift och övervakning av DALI-baserade nödljusenheter av typ EM Pro. Med dessa styrenheter kan driftsättning utföras på ett enkelt sätt. Efter adressering kan man dela in nödljusenheterna i testgrupper för högsta säkerhet. Vid normal drift koordinerar E-touchBOX / E-touchPANEL funktionstester av nödljusenheter, ljuskällor och nödljusbatteri och minst en gång per år utförs även batteritest. Testrapporter skapas och dessa kan läsas ut direkt på färgpekskärmen eller laddas ned till extern PC för analys.
 

x/e-touchPANEL 02 – komplett system för styrning & övervakning av nödljusenheter via DALI

Produkter: