sceneCOM evo DA2

Nödljusenheter


sceneCOM evo DA2

sceneCOM evo DA2

Den kompakta sceneCOM styrenheten kombinerar alla funktioner som krävs för styrning och driftsättning av en belysningslösning i de minsta utrymmena. 
 
Eftersom både funktionsbelysningen och nödbelysningen styrs via sceneCOM minskar kabeldragningen avsevärt. Detta minskar också installationskostnaderna..

Produkter:
sceneCOM evo DA2