EM converterPACK

Nödljusenheter


EM converterPACK box

EM converterPACK BASIC

EM converterPACK kombinerar ett förinstallerat nödljusdriftdon och ett batteri i en plastkåpa. Därmed kan befintlig belysning enkelt utrustas för nödljusanvändning. Eftersom EM converterPACK kan användas med alla dimbara och icke-dimbara LED-driftdon behövs varken en kombinationsenhet eller ett särskilt driftdon. Tack vare plug-in-systemet och möjligheten till genomgångskoppling går monteringen på några få steg.
 
Produkter: