corridorFUNCTION

Digitalt dimbara driftdon för lysrör


Dimbara driftdon med corridorFUNCTION är en väldigt enkel och ett mycket effektivt sätt att sänka energianvändningen. Till och med den enklaste lösningen med en standard 230V-rörelsedetektor kopplat till ett dimbart driftdon med corridorFUNCTION i en armatur ger ett fantastiskt bra resultat.  

 

PCA EXCEL one4all med xitec processor erbjuder maximalt potentiella besparingar tack vare möjligheten att kombinera 230V-rörelsedetektor ansluten till driftdonets digitala ingångar med en dagsljussensor anslutet mot driftdonets SMART-ingång. corridorFUNCTION som är inbyggt i driftdonet aktiveras automatiskt när nätspänningen ligger fast i mer än 5 minuter mot det digitala ingångarna på driftdonet* (detta motsvarar en 230V-rörelsedetektor som ger en sluten krets pga 5minuters närvaro).

Överallt där ljuset skall vara tänt 24 timmar om dygnet pga lagstadgade eller säkerhetsskäl, hjälper corridorFUNCTION till att ge rätt ljus i kombination med energi- och kostnadseffektiv drift. Denna ekonomiska versionen av 24-timmars belysning är idealisk i tunnlar för fotgängare, tåg- och tunnelbanestationer under jord, bås för bankomat, offentliga toaletter, hotell, offentliga byggnader och sjukhus etc.

Principen är enkel. Ljus produceras bara när det behövs – och då med maximal komfort och bekvämlighet. En låg ljusnivå är tillgänglig dygnet runt. När någon kliver in i ett rum eller i annat utrymme aktiveras omedelbart den belysning som krävs, direkt tillgänglig med full styrka. Villkoren för när belysningen ska dämpas till 10% och eller släckas helt beror på typen av driftdon och dess profil för corridorFUNCTION. I drifton av typ PCA EXCEL one4all för lysrör och LED converter one4all för LED är det möjligt att justera profilen genom att ansluta en dator till driftdonet. Beroende på typen av driftdon finns följande profiler som främst avser vad som ska hända vid perioder av frånvaro efter att corridorFUNCTION sänkt ljuset till låg nivå: 

Profil1 "Never-off" innebär att ljuset förblir tänt på lågnivå (10%),

Profil2 "1 minut-off" innebär att ljuset släcks efter 1 minut på lågnivå eller "30 minuter-off" innebär att ljuset släcks efter 30min på lågnivå (detta motsvarar alltså mer än 30min frånvaro).

corridorFUNCTION ger ökad säkerhet även om man väljer att slutligen släcka ljuset efter en tid på lågnivå (profil2). När den sista personen lämnar ett rum släcks inte belysningen omedelbart utan istället så sänks belysningen långsamt (exempelvis från 100% till 10% på 32s).

*Med den senaste generationen av dimbara driftdon med xitec II-processor kan corridorFUNCTION även aktiveras med sk SMART Plugs eller SMART Sensor. Puggarna/sensorerna finns i 3 olika utföranden med 3 fasta profiler för corridorFUNCTION (NeverOff, 1min Off & 30min Off).
Detta förenklar driftsättningen av systemet ytterligare då armaturerna kan levereras från fabrik med en förinställd funktion alternativt justeras på plats av Elinstalllatören.
 

Product characteristics PCA EXCEL
one4all xitec II
PCA ECO
xitec II
PCA BASIC
xitec II
corridorFUNCTION with daylight control
corridorFUNCTION with 3 preprogrammed profiles (via plug)
corridorFUNCTION (individually programmable)
corridorFUNCTION can be executed directly via SMART sensor