companionSUITE

LED-driftdon


Tridonic programvaran förenklar parameterinställningarna

 

Tridonic companionSUITE stödjer armaturtillverkare med generationen, överföringen och hanteringen av drivdonsinställningarna.
 
Detta inkluderar strömmen, corridorFUNCTION, chronoSTEP, Constant Light Output (CLO), DC-nivåer för nödljusbelysning, m.m. companionSUITE är kompatibel med alla vanliga grässnitt som DALI-2 eller NFC. Tanken är att optimera processen på lång sikt och motverka produktionsfel. Under efterföljande kvalitetshantering gör Tridonic companionSUITE även det enklare att analysera och korrigera potentiella felkällor.
 

companionSUITE software collection

deviceGENERATOR

Den intuitiva programvaran möjliggör användare att enkelt skapa individuella profiler. Det säkerställer att var drivdon får rätt inställning i nästa steg. Tack vare regelbundna uppdateringar och konsekvent vidareutveckling är programvaran alltid uppdaterad.
 
Det webbaserade verktyget kan öppnas via: https://devicegenerator.tridonic.com
 

device­CONFIGURATOR

Genom att använda detta program kan anställda inom produktion enkelt och säkert överföra definierade inställningar till driftdonen. För att i möjligaste mån undvika fel har device­CONFIGURATOR ett speciellt funktionspaket som består av en trafikljus-funktion och en EAN-kod skanner för att på ett pålitligt sätt kunna identifiera driftdonen. Det är även möjligt att se över de skrivna parametrarna via DALI och NFC.
 
Applikationen kan laddas ner via vår webb.
 

4service NFC app

Definiera. Överför. Analysera.
Med appen 4service NFC kan du även dra nytta av fördelarna med programvarupaketet companionSUITE direkt på plats. På så sätt kan installatörer och servicetekniker enkelt konfigurera, anpassa och läsa av driftdon via sin smartphone – trådlöst och utan nätdrift. Dessutom erbjuder appen en rad funktioner som kan aktiveras och ställas in efter behov.

Applikationen är tillgänglig för nedladdning från de vanliga appbutikerna. mer...

device­ANALYSER

Denna programvara utformades för att göra det enklare för armaturtillverkare att analysera fel vi eventuell returnering av drivdon. Alla parametrar kan läsas via donet och jämföras med original konfigurationen. Avvikelser som skedde på själva platsen där armatur används markeras automatiskt.

Det webbaserade verktyget kan öppnas via: https://deviceanalyser.tridonic.com

För användning, vänligen installera även verktyget deviceANALYSER reader. Applikationen finns tillgänglig för nedladdning via vår webb.

Konfiguration av LED-driftdon med companionSUITE#video