Appen 4service NFC

companionSUITE


Change or adjust parameters / chronoSTEP

NFC-läsare med Bluetooth®-anslutning från TERTIUM Technology

Användningsområde

Med appen 4service NFC kan du snabbt och enkelt konfigurera och analysera LED-driftdon. Detta underlättar arbetet för installatörer, underhållspersonal och yrkesutövare med liknande arbetsuppgifter.

Funktioner

Nedanstående funktioner kan konfigureras via appen, under förutsättning att de stöds av respektive Tridonic produkt.

Ställa in driftdonsparametrar

 • LED-utgångsström:
  Inställning av LED-utgångsströmmen (i mA) för att anpassa ljusstyrkan
 • Enhetens driftsätt:
  Val av enhetens driftsätt (DALI, corridorFUNCTION, chronoSTEP, etc.)
 • DALI-adressering:
  Inställning av DALI-kortadress
 • corridorFUNCTION:
  Konfiguration av corridorFUNCTION (ljusnivå, toningstider …)
 • chronoSTEP:
  Konfiguration av chronoSTEP-profiler

EZ easy addressing-dekoder
Ett adresseringsverktyg är tillgängligt för att omvandla den binära identifieringssignalen för den tvåfärgade lysdioden till en DALI-adress mellan 0 och 63.

Enkel överföring av parametrar för driftdon
Inställningarna för en enhet kan snabbt och enkelt kopieras till identiska enheter med kopieringsfunktionen. Detta sparar tid vid byte av defekta enheter och vid idrifttagning av flera identiska enheter.

Överföring av konfiguration från deviceGENERATOR
Konfigurationsfiler som skapats med deviceGENERATOR (filnamnstillägg: *.trgf) kan också överföras till LED-driftdon med appen.

Driftdonsanalys
Om ett LED-driftdon är defekt kan dataminnet läsas av. På så sätt kan man undersöka orsaken direkt på plats.

Produktinformation
För att få mer information om Tridonic-produkterna är det bara att skanna NFC-etiketten eller QR-koden på Tridonic-enheterna.

Förutsättningar för användning

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att appen ska kunna användas:

 • Användning av ett LED-driftdon med NFC-gränssnitt från Tridonic /li>
 • NFC-läsare med Bluetooth®-anslutning från TERTIUM Technology. Med vissa Android- eller iOS-smartphones kan den interna NFC-läsaren också användas.
 • Aktiv internetanslutning för den första användningen och för uppdateringar. För löpande drift är internetanslutning inte obligatoriskt. För att säkerställa att appen fungerar felfritt måste enhetsspecifika data vara aktuella, dvs. uppdateras regelbundet.
 • Om armaturtillverkaren skyddar driftdonets funktioner (t.ex. med lösenord) kan de inte ändras med Appen
   

Appen 4service NFC är gratis. Däremot kan kostnader uppstå för den internetanslutning som krävs.
 

Download

 

Dokument Storlek Datum  
Ladda ner alla filer
 Ladda ner alla filer
4service_NFC_App_Quick_start_guide_en.pdf
4service NFC App – Manual
1.71 MB 10/08/2023
ny