Appen 4service NFC

companionSUITE


Change or adjust parameters / chronoSTEP

NFC-läsare med Bluetooth-anslutning från TERTIUM Technology

Användningsområde

Med appen 4service NFC kan du snabbt och enkelt konfigurera och analysera LED-driftdon. Detta underlättar arbetet för installatörer, underhållspersonal och yrkesutövare med liknande arbetsuppgifter.
Användning av appens funktioner möjliggörs av abonnemang med olika löptid (veckovis, månadsvis, årsvis).

Funktioner

Nedanstående funktioner kan konfigureras via appen, under förutsättning att de stöds av respektive LED-driftdon. Ett giltigt abonnemang krävs. Abonnemanget kan användas utan kostnad under de först 30 dagarna.

Ställa in driftdonsparametrar

 • LED-utgångsström:
  Inställning av LED-utgångsströmmen (i mA) för att anpassa ljusstyrkan
 • Enhetens driftsätt:
  Val av enhetens driftsätt (DALI, corridorFUNCTION, chronoSTEP, etc.)
 • DALI-adressering:
  Inställning av DALI-kortadress
 • corridorFUNCTION:
  Konfiguration av corridorFUNCTION (ljusnivå, toningstider …)
 • chronoSTEP:
  Konfiguration av chronoSTEP-profiler

Enkel överföring av parametrar för driftdon
Inställningarna för en enhet kan snabbt och enkelt kopieras till identiska enheter med kopieringsfunktionen. Detta sparar tid vid byte av defekta enheter och vid idrifttagning av flera identiska enheter.

Överföring av konfiguration från deviceGENERATOR
Konfigurationsfiler som skapats med deviceGENERATOR (filnamnstillägg: *.trgf) kan också överföras till LED-driftdon med appen.

Driftdonsanalys
Om ett LED-driftdon är defekt kan dataminnet läsas av. På så sätt kan man undersöka orsaken direkt på plats.

Förutsättningar för användning

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att appen ska kunna användas:

 • Användning av ett LED-driftdon med NFC-gränssnitt från Tridonic /li>
 • NFC-läsare med Bluetooth-anslutning från TERTIUM Technology. På vissa Android-smartphones kan även den interna NFC-läsaren användas.
 • Aktiv internetanslutning för den första användningen och för uppdateringar. För löpande drift är internetanslutning inte obligatoriskt. För att säkerställa att appen fungerar felfritt måste enhetsspecifika data vara aktuella, dvs. uppdateras regelbundet.
 • Om armaturtillverkaren skyddar driftdonets funktioner (t.ex. med lösenord) kan de inte ändras med appen

Betalning

Användning av appens funktioner möjliggörs av abonnemang med olika löptid (veckovis, månadsvis, årsvis). Under löptiden tillåter ett abonnemang ett obegränsat antal programmeringar.
I inställningarna för användarkontot kan du ange om ett abonnemang ska avslutas när löptiden har uppnåtts eller om det ska förlängas automatiskt. Med standardinställningen förlängs ett abonnemang automatiskt. Abonnemang kan avslutas senast 24 timmar innan den aktuella löptiden har uppnåtts. Det enda du behöver göra är att stänga av automatisk förlängning i kontoinställningarna.
Betalningen debiteras via kontot som uppgavs vid köpet. Kostnader för oanvända perioder ersätts inte.

Kostnadsfri funktion

Appen kan även användas utan abonnemang för att visa information om Tridonic-produkter. För att göra detta skannar du NFC-taggen eller QR-koden på Tridonic-enheter. Denna funktion är gratis. Internetanslutningen som krävs kan dock medföra kostnader.

Download

 

Dokument Storlek Datum  
Ladda ner alla filer
 Ladda ner alla filer
4service_NFC_App_Quick_start_guide_en.pdf
4service NFC App – Manual
1.04 MB 09/06/2021