Om ready2mains™


ready2mains™ talar om för strömmen hur den ska kommunicera

ready2mains™ använder elnätskabeln för att överföra information: enkelt, pålitligt och professionellt.

Armaturer kontrolleras och ljusregleras direkt via elnätet, utan att ytterligare kabeldragningar krävs. Tillverkare kan konfigurera sina armaturer med ready2mains vilket sparar tid och ger en ökad flexibilitet. ready2mains™ reducerar produktions- och installationskostnader och risken för eventuella felkällor.

Ljusreglering via elnätet

ready2mains™ är det professionella sättet att ljusreglera via elnätet. Det medför en enkel ombyggnad av existerande armaturinstallationer med den senaste LED-tekniken. Det krävs inga omdragningar av ledningarna inom taket då det existerande elnätets ledningar används för kommunikationen. Det är enkelt att installera och ger basen för en kostnadseffektiv belysningslösning.
 

 • Låg kostnad för uppgradering från icke dimbara installationer till dimbara LED-belysningslösningar
 • Energibesparing tack vare enkel integration av sensorer och tryckknappar genom användande av one4all gränssnittet (DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
 • Inga extra kabeldragningar inom taket
   

Vidare information

Konfiguration via elnätet

ready2mains™ är det enkla sättet att konfigurera LED-armaturer, även icke dimbara varianter. Det behövs inget extra kommunikationsgränssnitt då det existerande elnätets gränssnitt används. Det minskar signifikant risken för fel genom att erbjuda användardefinierade konfigurationsscript, och möjliggör för en enkel och flexibel integration i existerande testmiljöer.
 

 • Enkel konfiguration av LED-driftdonet i armaturen under produktion
 • För första gången kan icke dimbara LED-driftdon automatiskt konfigureras
 • Reducerad risk för fel
 • Enkel integration i existerande test installationer
   

Vidare information

Systemlösning för Konfiguration
ready2mains™ Programmer + LED-driftdon