Digitalt gränssnitt

ready2mains™


Det digitala gränssnittet ready2mains är redan integrerat i alla LED-driftdon inom excite (EXC) och premium (PRE) serierna. Konstantspännings LED-driftdonen har utgångar på 10 W till 150 W vilket täcker in de viktigaste applikationsorienterade sektorerna. EXC serien är utrustad med ytterligare ljusregleringsfunktioner tack vare ready2mains, så anslutna armaturer kan ljusregleras ner från 100 procent till 15 procent via elnätet. Med PRE är data överföring möjlig antingen via one4all gränssnittet eller via ready2mains gränssnittet. Ljusregleringsområdet spänner mellan 100 procent ner till 1 procent, oberoende av vilket gränssnitt som används.