EM converterLED

Nödljusenheter


EM converterLED BASIC NiCd/NiMH 50 V

Den tredelade produktfamiljen består av EM converterLED BASIC med grundläggande nödljusfunktioner och tester som sköts manuellt, EM converterLED SELFTEST med själv-test funktioner och visning av testresultat via en indikator och EM converterLED PRO DALI som stödjer individuella inställningar av tester via DALI för varje enhet. Testresultaten visas med en indikator men kan även dokumenteras centralt.
Integrerad effektstyrning med nödljusdrift uppnås alltid den maximala effekten för den specificerade batteridrifttiden 3 timmar).
Dessutom är alla tre versioner indelad enligt SELV klasser:
 

_ SELV applikationer upp till 60 V utspänning (EM converterLED 50 V – 10 till 50 V framspänning) för enkel armaturdesign, för exempelvis spotlights.
_ SELV applikationer upp till 120 V framspänning (EM converterLED 90 V – 50 till 90 V framspänning) för armaturer som kräver högre framspänning, exempelvis enstaka LED-moduler som är seriekopplade med en nominell konsumtion av 20 till 50 W,
_ Icke-SELV applikationer för utspänning på max 200 V (EM converterLED 200 V för 50 till 200 V framspänning) för linjära  plana armaturer. 
 

Vidare information:

EM converterLED current calculator

 

Produkter: