Multi-lamp funktion för T5-ljuskällor

Digitalt dimbara driftdon för lysrör


En T5-armatur med ett multi-lamp driftdon kan automatiskt identifiera ljuskällor av samma längd och driva dem med de korrekta driftparametrarna (t.ex. FH 28 W / FQ 54 W kan drivas med samma typ av driftdon. Notera dock att det är inte tillåtet att blanda typer av ljuskälla på 2-rörsdon). Detta ger användaren full flexibilitet. De kan alltid välja en lämplig, mest effektiv ljuskälla för ändamålet och kan snabbt  reagera på förändringar i förhållandena utan att detta för med sig extra kostnader. Frekvent användning av multi-lamp driftdon hos armaturtillverkare bidrar också till att minska produktions-och lagerkostnader. Ett lägre antal komponenter inom produktionen gör hanteringen enklare och minskar lagringsutrymmet.
  
Product characteristics PCA EXCEL
one4all xitec II
PCA ECO
xitec II
PCA BASIC
xitec II
Multi-lamp management