Översikt

luxCONTROL ljusstyrningssystem


corridorFUNCTION – enorma fördelar för ökad energi effektivitet, säkerhet och komfort. Vid frånvaro dimmas belysningen under exempelvis 32sek till en lågnivå 10% (B) och kan sen stängas av efter en vald hålltid på exempelvis 30min (C)

Intelligent belysningsstyrning

Rätt ljus i rätt mängd på rätt plats - det sparar energi och skapar en individuell nivå av ljuskomfort som främjar känslan av välbefinnande. luxCONTROL komponenter från Tridonic lägger grunden för innovativa och skräddarsydda belysningslösningar med maximal energieffektivitet i kombination med optimal funktionalitet för den specifika tillämpningen. luxCONTROL representerar nästa generation av belysningsstyrning för moderna belysningssystem med dagsljusberoende styrning, spektakulära ljussättningar på ett enkelt och flexibelt sätt.

Intelligenta luxCONTROL system kännetecknas av det optimala samspelet mellan styrenheter, sensorer, elektroniska driftdon och ljuskällorna. De är perfekt anpassade för att arbeta med LED-driftdon för LED-moduler, digitalt dimbara driftdon PCA EXCEL one4all lp, PCA EXCITE och PCA ECO för lysrör, TE one4all elektroniska transformatorer, digitala PCI FOX don för metallhalogen och EM PRO nödljusenheter. 

Belysningsstyrning för specifika uppgifter

Med luxCONTROL kan alla ljusstyrningsfunktioner utföras med anpassade versioner som är ekologiskt, ekonomiskt och funktionellt de mest attraktiva för uppgiften. Integrerade lösningar med möjligt för armaturtillverkarna att producera kostnadseffektiva energibesparande armaturer. Ljusdesigners och installatörer kan använda den rätta konfigurationen baserad på ett omfattande sortiment av utrustning för att passa den specifika uppgiften och den önskade belysningsplaneringen.

Den beprövade DSI-tekniken (Digital Serial Interface) och DALI-protokollet (Digital Addressable Lighting Interface) ger imponerande flexibilitet från belysningsstyrning av enskilda intelligenta armaturer, installationer i stora rumslösningar (exempelvis kontorslandskap / sport- / industrihallar) till nätverksbaserade lösningar för hela byggnader som också kan kopplas till nödbelysningssystem för att ge en helhetslösning.

Dimbara driftdon från Tridonic: den enklaste formen av belysningsstyrning

En anläggning med switchDIM använder nätspänningen som styrsignal för digitalt dimbara driftdon från Tridonic. Detta är den enklaste formen av belysningsstyrning, vilket gör switchDIM till en mycket enkel, kostnadseffektiv och extremt användarvänlig teknik. Det enda som krävs är vanliga återfjädrande tryckknappar som kan parallellkopplas mot de digitala ingångarna på driftdonen för att tända, släcka och dimma från flera olika platser i rummet. 

Säker passage med inbyggd corridorFUNCTION

Vid närvarostyrd belysnings styrning ger corridorFUNCTION – som är inbyggd i digitalt dimbara driftdon från Tridonic – en ny nivå av energieffektivitet, säkerhet och komfort. Istället för att stängas av tvärt om ingen rörelse detekteras i trapphus, korridorer, underjordiska parkeringar och entréer dimmas belysningen till en låg nivå och kan sedan stängas av helt efter en vald fördröjning på lågnivå (1-40min). fort någon åter kommer in i rummet tänds ljuset åter upp till sin fulla nivå baserat på signalen från 230V-rörelsedetektor som kopplas till de digitala ingångarna på driftdonen.

SMART sensorer – delar av en kostnadseffektiv belysningslösning för konstantljus

Enkla, kostnadseffektiva och energieffektiva belysningssystem med konstantljus kan skapas baserat på digitalt dimbara driftdon av typ PCA EXCEL one4all och PCA ECO. SMART-sensorer som är anslutna till Tridonics driftdon med SMART gränssnitt, registrerar det tillgängliga omgivande ljuset eller närvaron av en person i rummet. Nivån på ljuset kan regleras till en viss ljusstyrka på den belysta ytan som valts av användaren vid närvaro och armaturen kan slås av om det inte finns någon person i rummet. De kompakta SMART-sensorerna är lätta att integrera, vilket gör att armaturtillverkarna kan erbjuda produkter med extra intelligens utan att behöva kompromissa på friheten att utveckla den optimala designen. De vanliga digitala styringångar på driftdonet möjliggör att att armaturerna också kan integreras i en överordnat belysningssystem via DALI (kräver xitec II plattformen).

DSI – enkelt och funtionellt

För att optimera energiförbrukningen hos stora grupper av armaturer, till exempel i sportarenor eller fabriker, finns det olika lösningar baserade på modularDIM systemet och det digitala DSI-gränssnittet. De attraktiva funktionerna som finns i en belysningsstyrning med DSI omfattar enkel programmering av scener, närvarostyrning, dagsljuskompensering och möjligheten att dra de två DSI-styrledarna tillsammans med matningen i en och samma 5-ledare till armaturen. Med den digitala dataöverföringen elimineras problem med störningar och ger samma identiska ljusregleringsvärde till alla driftdon/armaturer som är kopplade på samma DSI-krets.

DALI – den etablerade standarden

DALI möjliggör indviduell adressering av upp till 64 digitalt dimbara driftdon med one4all gränssnitt på en DALI-krets. Adresserna tilldelas driftdonen med hjälp av programmering av systemet och kan sen läggas in i upp till 16 ljusgrupper och 16 ljusscener. Omgruppering är möjligt när som helst utan behov av ny kostsam ledningsdragning, till exempel i samband med renovering eller byte av funktion för ett rum.

Med individuell adressering och status feedback, kan comfortDIM belysningsstyrning  från Tridonic som är baserat på DALI inte bara erbjuda högsta kvalitet på övervakningsfunktioner, utan också skapa nya möjligheter att utveckla högkvalitativa belysningslösningar då de olika parametrarna enkelt kan programmeras. Med comfortDIM är det också möjligt att integrera externa system såsom styrenheter för jalusistyrning från Somfy som då kan ingå i det övergripande konceptet.

Andra funktioner som har utvecklats av Tridonic i driftdon med one4all gränssnitt och som går utöver DALI-standarden bidrar till ökad belysningskomfort och ger ännu större energibesparingar.

e-touch – Intelligenta nödljussystem (DALI)

Kompakta nödljussystem för drift och övervakning av upp till 120 individuellt adresserbara DALI nödljusenheter är enkla att bygga upp med e-touch. Statusrapporter för nödbelysningssystemet kan hämtas lokalt via ett infrarött gränssnitt eller i en nätverkinstallation via TCP / IP i en vanlig webbläsare med den kostnadsfria mjukvaran EM LINK.