Översikt

Nödljusenheter


Nödbelysningssystem är ett krav i många offentliga byggnader och på många arbetsplatser för att människor på ett säkert sätt ska kunna orientera sig och finna sin väg ut ur byggnaden vid ett strömbortfall. Säkerhetsljus och ledljusbelysning av utrymningsvägar ger tillräckligt ljus för att slå av maskiner, använda utrymningsvägar och ge snabb hänvisning till brandsläckare och annan säkerhetsutrustning. Nödbelysningen förebygger paniksituationer och räddar liv. 

 

Trådlösa nödsystem gör nödbelysning enkelt

Tridonic har lösningen när regelverket för underhåll och provning av nödbelysning blir allt strängare. Det nya trådlösa nödsystemet som är baserat på Tridonics säkra basicDIM Wireless-lösning kan integreras i befintliga installationer i enlighet med rådande standarder utan extra ledningsdragning. Systemet är också lämpligt för nya byggnader. Förutom att planeringen och driftsättningen blir mindre komplex reduceras också mängden tid och material som krävs – och därmed även den sammanlagda kostnaden för installationen.
 

Översikt över funktioner

  • Intuitiv planering och installation
  • Modulär lösning som är enkel att bygga in i armaturer
  • Ett kombinerat meshnätverk för elnät och nödbelysning
  • Perfekt lösning för eftermonteringsprojekt
  • Central och molnbaserad övervakning
  • Automatisk statusdokumentation (klicka en gång för rapporter)
  • Inga dyra systemtester som kräver mycket arbete

 

Wireless Emergency Overview

 

Alla nödbelysningsinstallationer ska regelbundet provas och statusen ska dokumenteras. Den här processen kräver i många fall stora och dyra insatser. Med Tridonics trådlösa nödbelysningssystem sker alla de här stegen automatiskt och du genererar enkelt rapporter genom att trycka på en knapp, vilket också gör planeringen och installationen intuitiv och enkel.

Genom att utnyttja basicDIM Wireless-systemets väletablerade stamnät kan ett felsäkert Bluetooth-meshnätverk användas i det trådlösa nödbelysningssystemet. Om en basicDIM Wireless-modul läggs till kan alla DALI-nödarmaturer enkelt konverteras och användas i ett trådlöst nödbelysningssystem. Alla de trådlösa nödarmaturerna är anslutna till en sceneCOM evo via en gateway. En och samma styrenhet kan användas för att ansluta upp till 192 nödarmaturer.

Vid större installationer kan upp till 200 sceneCOM evo-enheter anslutas till em-LINK v2-servertillämpningen. Då registreras informationen från alla sceneCOM evo-enheterna på en enda sida.
 

1 – basicDIM Wireless system

Med hjälp av basicDIM Wireless-systemets väletablerade stamnät kan ett felsäkert Bluetooth-meshnätverk användas i det trådlösa nödbelysningssystemet.
mer...

2 – EM PRO

Om en basicDIM Wireless-modul läggs till kan alla DALI-nödarmaturer med en Tridonic EM PRO-enhet enkelt konverteras och användas i ett trådlöst nödbelysningssystem.
mer…

3 – sceneCOM evo

Det här är den gateway som knyter samman alla trådlösa nödarmaturer. Med hjälp av en och samma styrenhet kan sedan upp till 192 nödarmaturer anslutas.
mer…

4 – em-LINK v2

Upp till 200 sceneCOM evo-enheter kan anslutas med em-LINK v2-servertillämpningen. Informationen från alla sceneCOM evo-enheterna registreras på en och samma sida.

5 – Nödrapporter (varje dag/vecka)

I korthet: Information om systemets och alla armaturers aktuella status samt det senaste provningsresultatet visas på en panel.

 

Förenklade tester

Nödljusdriftdonet EM SELFTEST med automatiska test- och provningsalgoritmer erbjuder intelligens i ett kompakt format. Med endast 21 mm höjd är enheten kompatibel med motsvarande driftdon (HF-don) för T5-lysrör. Det anpassade utbudet av enheter är utformat för lysrör eller kompaktlysrör i effekter från 4 till 80 W.

I självtestläge indikerar nödljusenheten sin driftstatus med en lysdiod. Grön LED betyder att nödbelysningen fungerar korrekt. En röd blinkande LED indikerar felaktigt batteri och rött fast sken indikerar ett lampfel.

Nödljusdriftdonet EM SELFTEST innehåller testfunktionerna kontinuerlig övervakning, funktionstest varje vecka samt en årlig test av batteriernas drifttid. I laddningsläge övervakas både laddningsförhållandena och den statiska batteristatusen.

Nödljusdriftdonet EM SELFTEST innehåller en funktion för övervakning av installationsfasen, dvs. en tidsperiod med oavbruten strömförsörjning i mer än fem dagar i rad. När detta krav är uppfyllt startar modulen automatiskt driftsättnings- och testprogrammet. Därmed uppfyller EM SELFTEST den drifttagningsprovning efter installation som är föreskriven i självteststandarden IEC 62034. Denna automatik minskar avsevärt tiden för driftsättning och programmering av testalgoritmer.
 

Kombination av nödljus och DALI

Det speciella med Tridonics EM-PRO-enheter är att de antingen kan drivas som separata anläggningar eller integreras i DALI-baserade belysningssystem utan problem. Det ger möjligheten att utnyttja DALI-systemens funktionalitet, bl.a. den individuella adresserbarheten.

Individuellt adresserbara nödljusenheter har en bestämd nivå av ”intelligens”. Statusmeddelandena innehåller mer än enbart information om felaktig lampa, enhet eller felaktigt batteri. Dessutom går det att läsa ut detaljinformation som t.ex. lamptyp eller enhetsstatus, även centralt. EM PRO-nödljusdriftdonens omfattande funktionalitet, som också innehåller den funktionalitet som finns i EM SELFTEST-modulen, innebär klara fördelar för fastighetsskötaren, speciellt när det gäller drift och övervakning av större belysningsanläggningar.
 

Intelligent laddningssystem

Det intelligenta laddsystemet i flera nivåer från Tridonic säkerställer att laddningsförhållandena anpassas till den specifika batteritypen. Laddsystemet med flera nivåer består av de tre laddningscyklerna ”Initial charge mode” (initialladdning), ”Power charge mode” (effektladdning) och ”Trickle charge mode” (underhållsladdning).