Översikt

Nödljusenheter


Nödbelysningssystem är ett krav i många offentliga byggnader och på många arbetsplatser för att människor på ett säkert sätt ska kunna orientera sig och finna sin väg ut ur byggnaden vid ett strömbortfall. Säkerhetsljus och ledljusbelysning av utrymningsvägar ger tillräckligt ljus för att slå av maskiner, använda utrymningsvägar och ge snabb hänvisning till brandsläckare och annan säkerhetsutrustning. Nödbelysningen förebygger paniksituationer och räddar liv. 

 

EM BASIC lp

EM powerLED PRO

Accu NiCd

Tridonic erbjuder ett brett utbud av nödljusenheter för batteridrivna nödbelysningssystem som fullt ut möter kraven från olika nationella standarder – oavsett omständigheterna och typ av ljuskälla.

Utbudet omfattar EM BASIC, PC COMBO, EM SELFTEST, EM PRO och EM powerLED enheter som täcker alla behov från enkla till högintelligenta lösningar och innehåller såväl lågkostnadsalternativ som tekniskt avancerade lösningar.

 

Egenskaper för hög driftsäkerhet

Tridonics nödljusenheter med elektroduppvärmning, förstärkt start (Boost start) och en optimerad ljusflödesfaktor (BLF) säkerställer en optimal lampfunktion i nödljusdrift. Den speciella 5-polstekniken garanterar dessutom kompatibilitet och driftsäkerhet. Fyra reläpoler tänder och släcker lampan, och den femte reläpolen säkerställer den fördröjda återtändningen av ljuskällan efter strömavbrottet.

Resultatet är att nödljusenheten är kompatibel med digitalt dimbara elektroniska driftdon och icke dimbara elektroniska driftdon (HF-don).

Nödljusenheterna kan användas i permanent läge eller i standby-läge. Med andra ord är nödljusenheten tillsammans med driftdonet antingen ansvarig för normal drift av lampan eller – om direktansluten enbart ansvarig för driften av nödbelysningen. Beroende på version garanteras nödbelysning i 1 eller 3 timmar med batteridrift.

Nödljusenheterna EM BASIC lp, EM SELFTEST, EM PRO och LED converter EM powerLED från Tridonic har ett intelligent laddningssystem i flera nivåer och erbjuder ”skonsam laddning” och därmed lång livslängd för batterier av typ nickelkadmium (NiCd) och nickelmetallhydrider (NiMH)

Tridonics långa erfarenhet och kompetens inom nödbelysning utgör en bra grund för möjligheten att skapa intelligenta lösningar för nödbelysningen.

 

Lång livslängd

Tack vare den höga komponentkvaliteten, den intelligenta konstruktionen och omfattande testprogram vid nominella förhållanden uppnår Tridonics nödljusenheter en genomsnittlig livslängd på 50.000 timmar med ett bortfall mindre än 10 %, dvs. en genomsnittlig bortfallsfrekvens på 0,2 % per 1.000 driftstimmar.

 

Konstant hög kvalitet

Den genomgående höga kvaliteten och tillförlitligheten hos nödljusenheterna från Tridonic garanteras av användningen av förstklassiga material i kombination med avancerade tillverkningsprocesser och utrustning certifierad enligt ISO 9001 och flerstegstester avseende termisk funktionalitet. Den helautomatiska tillverkningsprocessen garanterar att kvaliteten ständigt ligger på samma höga nivå. Därutöver genomgår alla nödljusenheter 100 % sluttest.
 

Standarder och kontrollmärken

Nödljusenheter från Tridonic är ENEC-certifierade, CE- och C-märkta och uppfyller alla tillämpliga europeiska och internationella standarder för säkerhet, funktion och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

 

Kostnadseffektiv nödbelysning

EM BASIC-enheterna är utformade för ett kostnadsoptimerat nödljussystem där alla test- och provningsalgoritmer utförs manuellt. Denna enkla lösning täcker hela utbudet av linjära lysrör typ T5, T8 och kompaktlysrör.

Nödljusenheten EM T5 BASIC har samma enkla tekniska uppbyggnad. Tack vare de kompakta dimensionerna och ett hölje med endast 21 mm bygghöjd lämpar den sig med fördel för användning i kompakta armaturer med T5-lampor.

 

En-komponentslösning

PC COMBO är en kombination av ett standarddriftdon och en nödljusenhet integrerad i en och samma enhet. Detta förenklar avsevärt ledningsdragningen inne i nödljusarmaturer och installationen av dessa. De olika utförandena av PC COMBO som finns för 1–4 st. lysrör av typ T5 och T8 ger stor flexibilitet.

PC CFL COMBO (en komponent) är särskilt lämplig för nödbelysningssystem baserade på armaturer för 1 eller 2 kompaktlysrör.

 

LED-nödljusdriftdon

 Nödljusdriftdonen LED converter EM powerLED i kombination med LED-moduler är den optimala lösningen för många nödljusapplikationer. De kan antingen installeras som separata system eller byggas in i armaturerna.

 

Förenklade tester

Nödljusdriftdonet EM SELFTEST med automatiska test- och provningsalgoritmer erbjuder intelligens i ett kompakt format. Med endast 21 mm höjd är enheten kompatibel med motsvarande driftdon (HF-don) för T5-lysrör. Det anpassade utbudet av enheter är utformat för lysrör eller kompaktlysrör i effekter från 4 till 80 W.

I självtestläge indikerar nödljusenheten sin driftstatus med en lysdiod. Grön LED betyder att nödbelysningen fungerar korrekt. En röd blinkande LED indikerar felaktigt batteri och rött fast sken indikerar ett lampfel.

Nödljusdriftdonet EM SELFTEST innehåller testfunktionerna kontinuerlig övervakning, funktionstest varje vecka samt en årlig test av batteriernas drifttid. I laddningsläge övervakas både laddningsförhållandena och den statiska batteristatusen.

Nödljusdriftdonet EM SELFTEST innehåller en funktion för övervakning av installationsfasen, dvs. en tidsperiod med oavbruten strömförsörjning i mer än fem dagar i rad. När detta krav är uppfyllt startar modulen automatiskt driftsättnings- och testprogrammet. Därmed uppfyller EM SELFTEST den drifttagningsprovning efter installation som är föreskriven i självteststandarden IEC 62034. Denna automatik minskar avsevärt tiden för driftsättning och programmering av testalgoritmer.

 

Kombination av nödljus och DALI

Det speciella med Tridonics EM-PRO-enheter är att de antingen kan drivas som separata anläggningar eller integreras i DALI-baserade belysningssystem utan problem. Det ger möjligheten att utnyttja DALI-systemens funktionalitet, bl.a. den individuella adresserbarheten.

Individuellt adresserbara nödljusenheter har en bestämd nivå av ”intelligens”. Statusmeddelandena innehåller mer än enbart information om felaktig lampa, enhet eller felaktigt batteri. Dessutom går det att läsa ut detaljinformation som t.ex. lamptyp eller enhetsstatus, även centralt. EM PRO-nödljusdriftdonens omfattande funktionalitet, som också innehåller den funktionalitet som finns i EM SELFTEST-modulen, innebär klara fördelar för fastighetsskötaren, speciellt när det gäller drift och övervakning av större belysningsanläggningar.

  

Intelligent laddningssystem

Det intelligenta laddsystemet i flera nivåer från Tridonic säkerställer att laddningsförhållandena anpassas till den specifika batteritypen. Laddsystemet med flera nivåer består av de tre laddningscyklerna ”Initial charge mode” (initialladdning), ”Power charge mode” (effektladdning) och ”Trickle charge mode” (underhållsladdning).