basicDIM Wireless Moduler, Driftdon och Användargränssnitt

Ljusstyrning och anslutbarhet


 
basicDIM Wireless Overview

 

 

Den Casambi föreredda basicDIM Wireless styrtekniken möjliggör mångsidig och professionell interaktion med alla armaturer inom ett område - helt intuitivt och utan extra kabeldragning.

Basen för trådlös belysningsstyrning kommer från armaturen bestående av LED-modul, ett 24 V konstantspännings LED-driftdon eller DALI-driftdon och en av basicDIM Wireless modulerna. Profilerna för styrningen sparas under armaturernas produktionsfas. Användare kan välja att antingen styra belysningen via appen 4remote BT eller via tryckknappspanelen User interface.

Upp till 250 armaturer kan enkelt styras via Bluetooth®. On/Off, dimringsfunktioner och färgtemperaturstyrning kan enkelt implementeras likväl konfigurering av armaturer, gruppering, ljusscener och -scheman. Tunable White armaturer ändrar sin färgtemperatur för att passa användaren och det direkta och indirekta ljuset är enkelt att justera. Alla möjligheter att integrera sensorer finns också.

basicDIM Wireless, en Casambi förberedd teknik, är den ideala lösningen för att uppdatera konventionell belysning utan att ytterligare konstruktionsförändring krävs för anläggningen. Begränsningarna för var detta system kan användas är små. I kontorsbyggnader till exempel så drar varje rum och zon nytta av systemets användarvänlighet och multi-funktionella intelligens.

Några fördelar för armaturtillverkaren (Produktion)
 • Enkel konfiguration
 • Definiera armaturegenskaperna
 • Tilldela armaturegenskaper trådlöst

Några fördelar för driftsättaren (Installation)

 • Konfigurera, programmera och styr armaturer intuitivt via appen 4remote BT
 • Lokalisera och koppla armaturer enkelt trådlöst
 • Anpassa systemet snabbt

Några fördelar för byggnadsoperatören

 • Enkla uppdateringar
 • Minskad strömförbrukning
 • Säkerställ multi-funktionellt användande för olika rum
 • Individuella ljusjusteringar trådlöst

Några fördelar för slutanvändaren

 • Individuell funktion för armaturer
 • Enkelt grafiskt val av armaturer
 • Intuitiv justering av ljuset och dess intensitet

 

Val för användaren

Val av inställningar

Sparade inställningar kan nås snabbt och justeras till det planerade användandet av rummet

Färgtemperatur

Ljuset kan justeras individuellt i enlighet med de armaturer som används

Ljusreglering

mellan 1% och 100%

Närvarodetektering

Ljus som anpassar sig efter kraven genom att integrera sensorer

Scheman

Scheman är möjliga genom användning av integrerad klocka och kalender

Anpassning

Justeringar till följd av ändrade krav för användande eller för att utöka systemet

Gruppkretssystem

Styrningen av individuella armaturer och grupper kan anpassas efter användandet när som helst via appen 4remote BT. Enkla efterföljande utökningar genom trådlös installation

Wireless emergency

Wireless emergency

Kombinerad med sceneCOM evo kan basicDIM Wireless användas för att skapa ett trådlöst nödljussystem.

 

Products

basicDIM Wireless Modules mer...

basicDIM Wireless User Interface mer...

basicDIM Wireless Sensors mer...

basicDIM Wireless LED Drivers mer...

App mer...

 

 
 
Partners