06/05/2011

Princess Noura Bint Abdul Rahman University för kvinnor

Plats: Saudi Arabien
Produkt: PC T5 PRO lp


Högkvalitativa produkter med snabba leveranser och fem års garanti var alla viktiga faktorer som ledde till valet av Tridonic PC PRO driftdon till Princess Noura Bint Abdul Rahman Universitetet för kvinnor i Saudi Arabien.

Den omfattande utbudet av produkter inom PC PRO familjen, som ger optimal prestanda för en mängd olika armaturer, var också av stor nytta för projektet.

Med en kapacitet för cirka 26 000 studenter, kommer universitetsområdet att omfatta åtta miljoner kvadratmeter med ett total bebyggd yta på tre miljoner kvadratmeter. Dess faciliteter inkluderar administrationsbyggnader, 13 fakulteter, ett elevsjukhus med 700 vårdplatser, laboratorier, forskningscentra och bostadsområden för studenter och personal. Byggarbetet påbörjades under andra kvartalet 2009 och beräknas klar i början av 2012.

Hittills har 145 000 olika typer av PC PRO-driftdon levererats via olika armaturtillverkare (OEM) som levererar direkt till projektet. Tridonics goda förmåga att säkerställa leveranser i rätt tid och det nära samarbetet med de olika armaturtillverkarna har spelat en viktig roll för det goda genomförandet av projektet. Liknande mängder av PC PRO-driftdon väntas beställas i slutet av 2010.

Användningen av elektroniska driftdon av typ PC PRO gör det möjligt för universitetet att optimera energiförbrukningen med de T5-lysrörsarmaturer som är de vanligaste inom universitetetsområdet. Dessutom kommer funktioner såsom förvärmning av lampans elektroder, hög tändspänning, begränsning av urladdningsström och definierad varmstart att bidra till att förlänga ljuskällornas livslängd och minska underhållskostnaderna. Dessa funktioner ingår i PC PRO-sortimentet tack vare den patenterade xitec-processorn.

En annan funktion i PC PRO  är Intelligent Voltage Guard (IVG) , som automatiskt övervakar nätspänningen till driftdonet. Om nätspänningen sjunker under 150 V stängs driftdonet av automatiskt. Om spänningen stiger över 305 V, blinkar ljuskällorna för att indikera ett fel. Denna typ av skyddsfunktioner är särskilt viktiga i ett stort komplex såsom Prinsessan Noura bint Abdulrahman - universitet för kvinnor - då det underlättar för driftpersonalen att identifiera fel.

Den omfattande användningen av PC PRO-driftdon utgör grunden för ett effektivt belysningssystem som gör det möjligt för universitetet att uppnå en låg ägandekostnad under anläggningens livslängd.
 

Projekt data
Beställare: Ministry of Education, Saudi Arabia
Arkitekter: varierande
Ljusdesign: varierande
Armaturtillverkare: Thorn, Saudi Lighting, Zoomlux, ...
Använt material: PC T5 PRO lp