08.08.2022

Tridonic LED moduler sätter standarden för hållbarhet


Första elektroniska belysningskomponenten Cradle to Cradle Certified® i Brons.

Tridonic är det första elektronikföretaget i världen som har en belysningskomponent som tilldelats Cradle to Cradle (C2C) Certified® i brons. Vi uppfyller framgångsrikt de strikta kraven inom C2C Certified® Product Standard i brons för det mesta i vår portfölj av LLE, QLE, CLE LED-moduler. Vi gör därmed dessa LED-ljuskällor tillgängliga för belysningsindustrin som pålitliga, återvinningsbara och ansvarsfullt tillverkade produkter.

 

Naturen som förebild

Cradle to Cradle® (C2C) är implementeringen av en cirkulär ekonomi baserad på naturen som förebild, vilken, som bekant, inte producerar något avfall. Resurser ska användas för att främja denna cirkularitet – från en produkts födelse till dess återanvändning i slutet av dess avsedda syfte. Detta gör det möjligt för oss att stödja armaturtillverkarna vid framtagning av hållbara armaturer.

Hållbara Tridonic

C2C certifieringen i Brons för våra LLE, QLE och CLE LED-moduler är en milstolpe inom vårt omfattande Hållabara Tridonic program med vilket vi tar en pionjärroll i främjandet av hållbarhet inom den elektroniska sektorn.
 

Cradle to Cradle Certified® är ett registrerat varumärke som tillhör Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
 

För mer information:
Press release