Licenser


B.O.S.E. phosphor: Ortosilikat fosforer för LED-tillämpningar

Lysdioder (LED) används idag i alla belysningstillämpningar, t.ex. allmänbelysning, LED-ljuskällor, fordon, industritillämpningar. Huvudsyftet är att generera "vitt ljus" i färgtemperaturer mellan 2 000 K och 10 000 K. Färgväxlande material som inorganiska fosforer används för lysdioder som avger blått ljus för att generera vitt ljus.

En typ av de välkända och allmänt använda inorganiska fosforformerna är ortosilikat-fosforer som ger utomordentliga prestanda i LED-tillämpningar. En allmänt beviljad patentfamilj som omfattar ovan nämnda ortosilikater och deras tillämpningar för LED ägs av ett konsortium med fyra företag som även erbjuder intressenter licenser.
 

B.O.S.E. phosphor patent att licensiera grundar sig på prioritet för:

Österrikiskt patent nr: AT410266
Title: Lysdiod
Ansökan: 28 december 2000
Patent den: 25 mars 2003
 

Konsortiet består av:

  • Litec GbR, Tyskland
     

Om du är intresserad av en licens, var god kontakta patents@zumtobelgroup.com