Sustainable Tridonic


 

Sustainable Tridonic

 

Tridonic är en av de ledande aktörerna inom den globala belysningsbranschen. Belysning är vår strategiska resurs, men vi är övertygade om att branschen måste utveckla lösningar för den största utmaningen hittills, nämligen att skydda vår planet och dess naturresurser. Vad innebär det? På Tridonic anser vi att vi måste ifrågasätta och tänka om när det gäller våra produkter och hur vi tillverkar dem. För oss är ”hållbarhet” mer än ett modeord: Vårt mål är att skapa lösningar och produkter med en stadig grund i den cirkulära ekonomin och som hjälper våra kunder i deras hållbara projekt.

 

 

 

Hållbara Tridonic

 

Programmet ”Hållbara Tridonic” startade 2021. Det är ambitiöst och har ett tydligt mål: vi vill bli den ledande idékällan inom den hållbara belysningsbranschen. Givetvis är det här ett stort steg för oss, för våra partner och särskilt våra leverantörer. För garanterad framgång fokuserar vi på att bygga starka partnersamarbeten i hela värdekedjan.

 

Hållbara Tridonic

Vad är vagga till vagga (C2C)?

Vagga till vagga eller C2C är ”Hållbara Tridonic”-programmets fokus. Det är ett designkoncept med syfte att utveckla säkra, cirkulära och ansvarsfullt tillverkade produkter. Målet är inte endast att minimera negativa effekter utan även att lämna ett positivt avtryck på miljön. Vagga till vagga handlar om att se avfall som näring för nya produkter. På Tridonic tror vi att C2C kan förändra belysningsbranschen genom att lyfta fram nya och högt ställda designregler.

 

 

 

 

Vagga till vagga – viktiga milstolpar

  • Certifieringsprojektet för LED-moduler tillgängligt
    Den första C2C-certifierade elektronikkomponenten inom belysningsbranschen
    Press release
  • EMC-deklaration för de första GEN4-driftdonen tillgängligt
    Ett viktigt steg för Tridonic: Med EMC-deklarationerna kan våra kunder få C2C-certifiering för sina armaturer

 

 

Kontakta vårt team

Vi vill stötta kunderna i sina hållbarhetsprojekt. Kontakta vårt team av experter.

E-post