Nedladdning

329  KB Enterprise policy (329 KB)


Företagets ansvar


Ansvarsfullt agerande är det gemensamma affärsmålet för Zumtobel Group och Tridonic. Som global aktör på belysningsmarknaden anser vi att det är vår skyldighet att integrera sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter inom alla områden av vår affärsverksamhet och våra interna arbetsprocesser.
Vi är övertygade om att ekologiskt hållbara och energieffektiva belysningsprodukter och ljuslösningar skapar verkliga värden och konkurrensfördelar för våra kunder och partner och samtidigt skyddar miljön. Inom området sammankopplad belysning kan kunderna med våra produkter spara in på såväl kostnader som energi och generera ett markant mervärde för sin verksamhet. Vi grundar vårt agerande på dessa tre strategiska pelare:
 

Energibesparingar tack vare Tridonics tekniska innovationer

Idag kan viktiga energibesparingar (upp till 80 %) uppnås genom användning av smarta och effektiva ljusstyrningssystem kombinerat med intelligenta kontrollsystem för belysning, dimbara och elektroniska driftdon och sensorer. Tridonic har som mål att leverera toppmoderna belysningslösningar som erbjuder skräddarsydd energikonsumtion för att möta våra kunders specifika behov.
 

Högsta kvalitet och säkerhet

Tridonics belysningslösningar uppfyller de högsta kraven vad gäller kvalitet, överensstämmelse, och säkerhet. Alla Tridonic-produkter uppfyller relevanta standarder och förordningar (t.ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 14025, och EN 15804). När vi nu fortsätter framåt med nya utvecklingar inom “sammankopplad belysning” kommer vi att tillämpa samma höga standard vad gäller datasäkerhet och sekretess.
 

Utmärkt kundservice och rådgivning

Högt utbildade anställda, god rådgivning, ett stort sortiment verktyg och en nära relation med kunder som bygger på förtroende, är en garanti för nöjda kunder och framgång på lång sikt.