LED

Vanliga frågor (FAQ)


 1. Vilken kapslingsklass motsvarar LED-moduler och LED Drivers från Tridonic?
  • LED-moduler för installation har inget IP-skydd om inte annat anges. IP-skyddet måste uppfyllas av armaturen. IP-kapslingsklassen för LED moduler anges i respektive datablad. Om inte annat anges motsvarar LED driftdon kapslingsklass IP20.

 2. Kan jag bryta (tända/släcka) mina LED-moduler på konverterns sekundärsida?
  • Nej, endast brytning på primärsidan är tillåten. Ingen installation under löpande drift.

 3. Vilken är den maximala kabellängden mellan LED-Driver och LED-modul?
  • Den maximala kabellängden mellan LED-Driver och LED-modul är 2 m (4 m i en slinga).

   LED-Driver är känsliga för kapaciteten på utgången. Hög kapacitet kan leda till fel eller koppla från LED-Driver. Längre kabellängd kan fungera, men det finns inte någon garanti från vår sida eftersom längden ligger utanför specifikationen.


 4. Måste LED-moduler kylas?
  • För LED-moduler där det krävs extra kylning anges den rekommenderade kylelementytan och Rth-värdet i databladet. Den angivna kylytan kan variera beroende på monteringsläget. Den maximala tc-temperaturen får inte överskridas.

 5. Vilka standarder gäller för LED-moduler?
  • Den relevanta standarden anges i respektive datablad. I regel är det EN 62031 och EN 62471.

 6. Lagringsvillkor för LED-produkter
  • LED-moduler lagras bäst i leveransskick, i originalförpackning eller i mörk omgivning.

   Det tillåtna lagringstemperaturintervallet och den tillåtna lagringsluftfuktigheten anges i databladen.


 7. Betyder "skyddsskikt" att produkten är vattentät/vattenbeständig?
  • Nej.

   LED-moduler har ett skyddsskikt som skyddar mot kondenserande fukt (enligt JEDEC JESD22 A100C) och hög luftfuktighet. Om detta skyddsskikt skadas (t.ex. genom lödning) måste det sedan återställas.


 8. Vad måste man tänka på när LED-moduler gjuts in?
  • Ingjutning av LED-moduler är inte tillåten.

 9. Behövs ESD-skydd vid arbete med LED-moduler?
  • Ja. LED-produkter är elektroniska komponenter och därför mycket känsliga för elektrostatisk urladdning.

   För att undvika ESD-skador måste moduler hanteras, förpackas och lagras i ESD-skyddad omgivning. Mer information finns i dokumentet "EOS/ESD-anvisningar".


 10. Vilken inverkan har omgivningstemperaturen på LED-modulers framspänning?
  • Framspänningen är bland annat beroende av omgivningstemperaturen. Framspänningen är högre vid lägre temperaturer.

 11. Vilken inverkan har omgivningstemperaturen på LED-modulers ljusflöde?
  • Ju bättre värmehantering av LED, desto högre ljusflöde.

 12. Vilket normsystem används för färgrymd/färgtoleranser?
  • För alla aktuella produkter används färgsystemet CIE1931.

 13. Hur stor är andelen UV/IR-strålning i det ljus som avges av LED-moduler?
  • Det ljusspektrum som avges av LED-moduler innehåller varken UV- eller IR-andelar.

 14. Gäller laserklassificeringen även för LED?
  • Nej, "laserstandarden" gäller inte för LED-moduler. Istället gäller standard EN 62471.

 15. Vad är färgåtergivningsindex Ra, Rff?
  • Färgåtergivningsindex (Ra) anges i respektive datablad. Rff är ett särskilt färgåtergivningsindex för belysning av charkuterier.

 16. PWM-reglering och TV-kameror – vad måste man tänka på?
  • Vi kan inte garantera “TV ready” med vår utrustning. Den frekvens som krävs för att garantera en flimmerfri inspelning beror i hög grad på kameratypen. Medan det i en del anläggningar kan räcka med 300 Hz krävs det kanske mycket högre frekvenser i andra TV-studior. I våra produkter med PWM-reglering använder vi en frekvens på minst 500 Hz. Om du vill vara helt säker på att undvika flimmer bör du använda en av våra amplitudstyrda produkter.
    
    

   Logaritmisk jämfört med linjär reglerkurva

    

    

    

    

    

    

   Logaritmisk reglerkurva, ljusbågseffekt  och precision.
   Den lägsta DALI-ljusbågseffekten (0,1 %) måste kopplas till ljusbågseffekt 1.
   Den högsta DALI-ljusbågseffekten (100 %) måste kopplas till ljusbågseffekt 254 så som framgår av figur 10 och tabell 1.
    
   Driftdon-serierna premium och excite använder sig av amplitudmodulering endast för ljusreglering. Detta minskar inverkan på kamerasystem.


 17. Är I-Select GEN 2 kompatibel med I-Select GEN 1?
  • De båda generationerna är inte kompatibla med varandra. I GEN 1 fanns det olika resistansområden för olika strömområden. I GEN2 finns det ett område för alla strömstyrkor. Här kan motståndsvärdet beräknas med följande formel:

   R [k] = 5 V / Iout [mA] x 1000

    

    


 18. Hur hittar jag en lämplig LED Driver för min LED-modul om det inte går att hitta den i LED-matrisen?
  • Flera parametrar måste kontrolleras för att säkerställa att alla värden ligger inom gränsvärdena. Mer information hittar du här: HÄR LÄNK till den nya 5 punkts vägledningen.

 19. Vilka konsekvenser kan det få för mitt system om det blir spänningstoppar eller ökningar i systemet?
  • Om inte annat anges motsvarar de spänningar som drivern kan tåla den standard som anges i databladet (IEC 61547, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5).

   Högre spänningar anges separat i databladet (exempel: 4-kV-driver för industritillämpningar).

   Beroende på driver-topologi kan en del av spänningen gå till driverutgången. Storleken på denna spänning anges också i databladet. Tänk således på att LED-modulen antingen måste kunna tåla denna spänning eller måste isoleras mot jord i tillräcklig utsträckning.


 20. Kan jag använda samma ready2mains-programmeringsenhet för alla mina premium- och excite-produkter?
  • Ja, det är möjligt. Det är därför inte nödvändigt att byta ut programmeringsenheten i er produktionslinje när du vill programmera en annan produkt.

 21. Kan en lockBit som har satts sedan inaktiveras?
  • lockBit säkerställer att drivern inte reagerar på programmering via nätet. Den går inte att inaktivera.

 22. Vad kan jag göra om jag vill ändra strömstyrkan efter det att en lockBit har satts?
  • premium-produkter: Du kan använda en I-Select 2 PLUG eller programmera strömstyrkan via DALI

   excite-produkter: Du kan använda en I-Select 2 PLUG


 23. Prioritet vid inställningen av strömstyrka
  • Listas från den högsta till den lägsta prioriteten för premium (3 alternativ) och excite (2 alternativ eftersom DALI saknas)
    
   • DALI
   • I-Select 2 PLUG
   • ready2mains

 24. Hur ofta kan jag programmera min driver via ready2mains om lockBit inte har satts?
  • För premium-produkter finns det inget maxvärde.

   För excite-produkter: 5 gånger


 25. Överlagras kommandon som sänds från kommandoenheten till LED Drivers till nätledningen eller sker en direkt ändring genom förkortning av själva våglängden?
  • Det görs en liten fasavklippning vid nollgenomgången, d.v.s. genom förkortning av själva våglängden.

 26. Hur stort är det maximala avståndet mellan nätslussen och den sista armaturen?
  • Vid planinfälld installation: 100 m

   Vid installation i kopplingsskåp: 400 m


 27. Antal ready2mains-styrdon per frånskiljare
  • Detta värde betecknar en maximal uteffekt på 2A (planinfälld) eller 7A (i kopplingsskåp).
   Eftersom LED Drivers ansluts till nollgenomgången uppstår inga problem med inkopplingsströmmen.

 28. Finns det ett maximalt antal omkopplare som samtidigt kan vara anslutna till nätslussen?
  • Nej.

 29. Reglerområde för våra premium- och excite-produkter
  • premium: Reglerområde 1-100 %

   excite: Reglerområde 15-100 %

   Tänk på att EXC LED Drivers kan regleras ner till 15 % av deras maxeffekt.
   Det innebär att om ett ljusvärde som ligger under maxvärdet fastställs till 100 % uppnås det lägsta reglervärdet tidigare.


 30. Kan varje separat armatur styras via ready2mains?
  • Nej, ready2mains använder envägs datakommunikation och överföring.

 31. Vad händer om man ansluter ready2mains-programmeringsenhetens DALI-pins till ett DALI-nätverk?
  • If there is already a DALI power supply in the network, the internal power supply of the programmer is switched off.

 32. Hur lång tid tar det att ställa in strömstyrkan för en ready2mains LED Driver med en programmeringsenhet?
  • Ungefär 2 sekunder.

 33. Varför kommunicerar min KNX-DALI-gateway inte med DALI-2 LED-driftdon?
  • Enligt den ursprungliga DALI-standarden använder LED-driftdon endast DALI Device Type 6. KNX-DALI-gatewayer är utformade för att kommunicera med den här enhetstypen och fungerar korrekt.
   Den nya DALI-2-standarden är annorlunda. LED-driftdon med stöd för DALI-2-standarden använder andra DALI-enhetstyper. Om en KNX-DALI-gateway saknar stöd för den här nya standarden kan det leda till att den inte kommunicerar med DALI-2 LED-driftdon.
   Om det händer ska du kontakta gatewayleverantören för att kontrollera om en uppdatering av den inbyggda programvaran kan lösa problemet.