Elektroniska driftdon (HF-don)

Vanliga frågor (FAQ)


 1. Varför är det utrymme i ett mer kompakt hölje för PC Basic?
  • Alla elektroniska driftdon i PC Basic-serien är konstruerade för en total effekt på ≤ 25 W. För denna begränsning tillåter IEC 61000-3-2 högre THD-värden (total harmonisk distorsion). Detta är därför möjligt att göra utan en PFC (Power Factor Corrector) och ha ett mycket kompakt hölje.

 2. Vilka är de godkända lamp/driftdons kombinationerna?
  • För att välja rätt driftdon till en viss typ av ljuskälla se lampmatrisen.

 3. Lamp/driftdons kombination du söker finns inte i lampmatrisen. Kan den här kombinationen fortfarande användas?
  • Om du inte kan hitta den lamp/driftdons kombination du är ute efter i lampmatrisen kan du kontakta din återförsäljare. I huvudsak rekommenderar vi endast att använda lamp/driftdons kombinationer som vi har testat och vilka därmed täcks av vår garanti.

   Se lampmatris


 4. Behöver icke dimbara driftdon vara skyddsjordade?
  • Icke dimbara elektroniska driftdon från Tridonic behöver inte vara skyddsjordade och är lämpliga för skyddsklass 2 armaturer. Skyddsjordning rekommenderas dock för att optimera EMC-uppförandet av armaturen.

 5. Isolationstester av armaturer
  • Elektroniska driftdon för lampor är känsliga för högspänningstransienter. Detta måste beaktas när armaturerna utsätts för rutinmässiga tester under tillverkningen.

   Enligt IEC 60598-1 bilaga Q och ENEC 303 bilaga A, bör varje armatur utsättas för ett isolationstest i 1 sekund vid 500 VDC. Testspänningen läggs mellan den länkade fas/nolla terminalen och den skyddsjordade terminalen. Isolationsresistansen måste vara minst 2 MΩ.

   Som ett alternativ till tester av isolationsresistansen, IEC 60598-1 bilaga Q, beskrivs ett dielektrisk styrketest vid 1500 VAC(eller 1,414 x 1500 VDC). För att undvika skadade elektroniska enheter rekommenderar vi starkt att detta dielektriska test inte utförs.


 6. Vilken IP-klass har Tridonics produkter?
  • Kapslingsklassen för Tridonics produkter framgår i respektive datablad.

 7. Hur många elektroniska driftdon kan anslutas till en automatsäkring?
  • Du hittar denna information i respektive datablad.

 8. Vilka typgodkännanden/certifikat har olika elektroniska driftdon?
 9. Vad är det för garantivillkor som gäller för Tridonics produkter?
 10. Hur skyddar Intelligent Voltage Guard(IVG) de elektroniska driftdonen?
  • Intelligent Voltage Guard är den nya elektroniska övervakaren från Tridonic som är integrerad i driftdonen. Om nätspänningen överstiger respektive understiger en viss nivå indikerar denna funktion direkt att det måste vara ett fel på den inkommande matningsspänningen. Åtgärder kan därmed direkt utföras för att förhindra att de driftsatta enheterna skadas.
    
   • Om nätspänningen överskrider 306 V kommer armaturerna att blinka på och av 
   • Denna indikation "kräver" att hela belysningskretsen stängs av och felet åtgärdas
   • Om nätspänningen faller under 150 V slår driftdonen automatiskt av lampkretsen för att skydda de driftsatta enheterna mot skador.

    


 11. Vilka är de tillåtna kabellängderna för lampor?
  • De tillåtna kabellängderna anges i relevanta datablad.

 12. Hur kan jag förbättra EMC beteendet i min armatur?
  • RI dämpningsvärden:
   Tridonic driftdon är RI dämpade i enlighet med EN 55015: 2006 + A1: 2007. För att uppnå tillförlitlig drift och icke-kritiska RI dämpningsvärden för armaturen rekommenderar vi följande riktlinjer:
   • Håll varma ledare för lysröret så korta som möjligt (märkt *)
   • Dra inte elkablar tillsammans med lysrörets kablar (idealt avstånd: 5-10 cm)
   • Dra inte strömkablar längs driftdon eller lysrör
   • Tvinna samman lysrörets kablar
   • Håll lysrörets kablar borta från jordade metallytor
   • Anslut funktionsjord till driftdonet via infästning eller terminal
   • Vrid strömkabeln vid överkoppling 
   • Dra strömkabeln kort inom armaturen

    


 13. What is “automatic shutdown”?
  • In the event of a lamp fault the ballast switches off and goes into standby mode. An automatic restrike takes place immediately after relamping.

 14. What is the correct procedure for detaching a wire in a terminal?
  • Please see the technical documentation Disconnect wires at plug-in contacts of IDC terminal.

 15. Can a single lamp be operated on a 2-lamp ECG?
  • No.
   All dimmable and non-dimmable electronic ballasts always shut down all lamps if a lamp is not working correctly or is not connected.

 16. How harmful is it to exceed the allowed secondary cable length?
  • The cable length has no influence on the light output. An overly long cable length however leads to capacitive currents too high to earth. This can cause undefined ballast shut-down and decreased heating current, which will have negative influence on the life time of the lamp. Additionally starting problems can occur and the EMC behaviour is worse.

   Short summary: Don't exceed the maximum allowed cable length. (the length of the wires is not really the issue, the capacitance of the wires is what counts (depends on wire type). Typical value is 1 m = 100 pF (varying from  wire type to wire type). As it is almost impossible to measure the wire capacitance we recommend to calculate with 1 m.)


 17. If a lamp connected to a 2-lamp or multi-lamp device goes out does the other or others continue to work?
  • No.
   All dimmable and non-dimmable electronic ballasts always shut down all lamps if a lamp is not working correctly or is not connected.

 18. What is the difference between warm start and cold start technologies?
  • Warm start:
   Correctly optimised ignition of fluorescent lamps, where the cathodes at the ends of the lamp are preheated to the right temperature, allowing controlled discharging to take place. This creates the best conditions for maximising the fluorescent lamp's life span.

   Cold start:
   Igniting fluorescent lamps without preheating the cathodes, causes the cathodes’ emissions-material to be consumed quicker.