Fördelar


OEM

 • Ny miniatyriserad armaturdesign eliminerar behovet av en trackbox
 • Möjlighet att använda mindre skenor
 • Individuell dimring av armaturen utan ytterligare ledningsdragning

Arkitekt / Planerare

 • Nya designmöjligheter för tak och rum
 • Förbättrad estetisk takutformning genom miniatyrisering av belysningssystem med skenor
 • Nödbelysnings- och DALI-kompatibla för att få belysningsskenor med en design

Montör

 • Snabb och enkel installation
 • SELV – snabbt och säkert att installera
 • Möjligt med byte under drift (Hot-Plug-In) – snabb driftsättning
 • Snabb uppgradering till DALI-belysningsskenor

Slutanvändare

 • Snabbt och enkelt underhåll
 • SELV – ingen elektriker behövs för att byta armatur
 • Möjligt med byte under drift (Hot-Plug-In) – snabbt och säkert byte
 • Minskade underhållskostnader genom att koncentrera viktiga byggblock till huvudströmmen