11/07/2013

Vallentuna Kulturhus och Bibliotek

Plats: Vallentuna / Sverige
Produkt: LED Drivers, winDIM@net


Det är många olika ljuskällor och armaturer i det nya Kulturhuset och biblioteket i Vallentuna utanför Stockholm. Den övergripande belysningsstyrningen styrs via DALI-nätverk. Hårdvaran för denna lösning har levererats av Wennerström Ljuskontroll AB, Tridonics partner i Sverige, Finland och de baltiska länderna.

 Avancerad ljusstyrning

Det nya Kulturhuset och biblioteket i Vallentuna centrum använder flera olika Tridonic produkter för att styra en mängd armaturer och ljuskällor. 

Den cirkulära trevåningsbyggnaden använder en mängd olika armaturer och ljuskällor. Sammantaget styrs belysningen via ett DALI-nätverk med hjälp av DALI DSI driftdon där armaturer styrs i zoner för att minimera det totala antalet DALI-adresser i systemet. Detta underlättar även underhåll när ett driftdon behöver bytas ut. 

Energibesparingar med flexibel ljusstyrning

Tridonic PCA EXCEL driftdon används för att styra lysrörs belysningen, medan DALI fasdimmer används för att ljusreglera halogenlampor och DALI reläer används för till och frånslag av metallhalidlampor. Central styrning och övervakning sköts genom proDIM winDIM@net systemet där alla DALI-kretsar är kopplade till ett IP-baserat nätverk.

proDIM winDIM@net systemet garanterar att alla ljuskällor automatiskt är inställda för kvällsscener eller välkomstscener och det användas för att konfigurera dagsljuskompensation för olika armaturer i de öppna ytorna baserat på signalen från ett antal proDIM dagsljussensorer i byggnaden. I kontor och konferensrum styrs belysningen manuellt med brytare i kombination med DALI M-sensorer för dagsljuskompensation och för att släcka belysningen vid frånvaro. Dessutom ger proDIM winDIM@net en central överblick av belysningen för att övervaka lampans tillstånd samt presentera data över energiförbrukningen och felmeddelanden.

Parallellt med den centrala styrningen av belysning skulle möjligheten finnas att styra belysningen på varje våning oberoende av varandra. Detta har uppnåtts med användning av en x-touchPANEL på varje våning. Dessa är konfigurerade så att personalen kan välja en förinställd scen, starta en lokal belysningssekvens eller manuellt ljusreglera belysningen.

Sammanlagt har över 800 Tridonic produkter använts för att ge Vallentunas Kulturhus och Bibliotek en dynamisk och mångsidig belysning som kan svara på och förstärka de olika aktiviteter som äger rum i byggnaden. Denna övergripande strategi för ljusstyrning minskar också energiförbrukningen och miljöpåverkan genom dagsljusstyrning och närvarokontroll. Dessutom minimeras underhållet genom den centrala kontrollen så att personalen inte behöver patrullera byggnaden för att inspektera systemet. proDIM winDIM@net systemet ser till att allt detta sköts mycket enkelt från en central plats.