13/02/2013

BAUR Versand varuhus

Produkt: PCA EXCEL one4all


BAUR Versand varuhuset har 450 gångar, var och en 37 meter lång. Dessa är perfekt belysta av lysrör från Regiolux utrustade med Tridonic PCA EXCEL one4all driftdon som kan ljusregleras.

Foto: Frank Freihofer för Regiolux

BAUR behövde ett belysningssystem som erbjöd hög ljusstyrka trots olika åtkomst frekvenser. Samtidigt behövde även energikostnaderna minskas. PCA EXCEL one4all driftdon möjliga att ljusreglera uppfyllde dessa krav perfekt. Efter att närvaro har detekterats så aktiveras belysningen i fem minuter. corridorFUNCTION används för att sedan sakta reglera till en lägre ljusstyrka och, i BAURs fall, sätter belysningen i ett ekonomiläge i en halvtimme innan ljuset släcks helt. Denna profil kan programmeras individuellt.

Förutom energibesparingar så förlänger detta livslängden på lamporna och driftdonen tack vare en minskning av drifttiden. PCA kan enkelt integreras i systemet utan behov av externa komponenter. BAUR har kunnat registrera en energibesparing på cirka 36 % och investeringskostnaderna kommer att uppvägas inom ett till ett och ett halvt år.

Mer information om PCA EXCEL one4all finns tillgängligt här:
produktsidor