Affärspartners


För att maximera potentialen med sammankopplad belysning för sakernas internet skapar Tridonic starka affärsrelationer med ledande armaturtillverkare, systemintegratörer, mjukvaruföretag och molnleverantörer. Vårt mål är att leverera professionella sammankopplade belysningslösningar som baseras på nya affärsmodeller, för att erbjuda nya tjänster utöver vanlig belysning för alla sorters applikationer. Idag är Tridonic en aktiv medlem i viktiga organisationer och konsortiums i belysningsbranschen, både på global och regional nivå. 
 

 

Certifikat/standarder

Associations

Certification Bodies