• Referensprojekt
  • Universitetssjukhus främjar välmående genom användande av ljusteknologi

Universitetssjukhus främjar välmående genom användande av ljusteknologi

Plats: Poitiers/France
Produkt: , QLE premium Tunable White modules, connecDIM, LLE G3 modules, premium driver, basicDIM


De olika sätt som modern LED-teknik med Tunable White kan användas för att främja välmående har demonstrerats i ett projekt utfört av Tridonic för universitetssjukhuset i Poitiers: I ett fönsterlöst behandlingsrum har en ljusinstallation använts för att simulera en naturlig miljö. Och i den administrativa byggnaden skapar innovativ LED-belysning perfekta ljusförhållanden.

Human Centric Lighting supporting well-being

Biologisk effektiv belysning används i moderna medicinska anläggningar för att säkerställa optimalt välmående hos patienter och ge dem en trevligare stund på sjukhuset. Universitetssjukhuset i Poitiers har fått en ljusinstallation i ett fönsterlöst behandlingsrum: Kvadratiska LED-moduler skapar ett upplyst tak med en bild av en himmel där ljuset anpassas för att efterlikna förändringarna i det naturliga dagsljuset under dagen. Huvudprodukterna i installationen är Tunable White QLE premium moduler från Tridonic och ett decentraliserat styrsystem baserat på connecDIM.

Innovativ LED-belysning för den nya administrativa byggnaden

Den nya administrativa byggnaden vid universitetssjukhuset har utrustats med fler än 800 linjära LED-armaturer från samarbetspartnern SFEL. Armaturerna är utrustade med LLE-G3 LED-moduler och premium driftdon från Tridonic som skapar en homogen belysning. De kompakta basicDIM styrenheterna har monterats i var armatur. De innehåller en omgivningsljussensor som automatiskt justerar belysningen efter ljusförutsättningarna. Integrerat med styrenheten är även en rörelsesensor som automatiskt stänger av eller sätter igång belysningen beroende på om arbetsstationen är bemannad för stunden så att närvaro detekteras. Arbetsplatserna är därmed optimalt ljussatta under hela dagen. Detta ger energi- och kostnadsbesparingar då sensorn gör att enbart armaturerna som faktiskt behövs är aktiverade.