Terms of use / Data protection


 
Please carefully read these conditions for use. If you are not able to abide by these rules, we unfortunately have to ask you, for legal reasons, to leave our Internet pages. The same shall apply if you are subject to any law (for instance due to your nationality, place of residence or abode) which prohibits to use or visit these Internet pages or parts thereof.

Intellectual property
Subject to any explicit provisions to the contrary, all data, works, inventions, designs, concepts, ideas and other elements of these Internet pages (hereinafter "Intellectual Property") belong exclusively to Tridonic GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn / Austria (hereinafter "Tridonic") or any third party licensing Tridonic. The use of the Intellectual Property, also for personal purposes, is prohibited, with the exception of visiting the Internet pages personally and for non-commercial purposes, using conventional unmodified browser software, and preparing a single printout on paper for personal use only. In cases of infringement, Tridonic and/or any third parties authorized by Tridonic and/or any injured third parties is/are entitled, in addition to asserting a claim for damages, to enforce and restore of the lawful condition via legal action.

No offer
These Internet pages do not represent an offer to establish a contractual relationship of any kind whatsoever. We offer legal transactions via the Internet exclusively for registered customers with individual login.

No consulting
News, references, opinions, courses, data or other information on these Internet pages are to be understood as general and non-binding in all instances. They may be changed and/or deleted without prior notice at any time. Under no circumstances must the information accessible via the Internet pages be interpreted as a product guarantee and/or representation of certain properties or availabilities.

No guarantee for content
The entire content of the Internet pages, such as e.g. information, technical instructions, prices, colours, etc. is provided without guarantee. Such information must always be considered as uncertain and is partly based on information by third parties also provided without guarantee.

No confidentiality
Communication via the publicly accessible areas of the Internet pages (for instance by means of a web form) takes place uncoded via the Internet, and can be read by third parties using simple technical means, and clearly assigned to both the sender and the recipient. The same applies to delivery of an email message to Tridonic. Your are therefore urgently advised against transmitting confidential information to Tridonic or third parties via the Internet pages or via email.

No guarantee of availability
The availability of the Internet pages or parts thereof is guaranteed at no time. Tridonic is entitled at any time to restrict the availability of the Internet pages for a definite or indefinite period and/or to change or delete their content.

No liability
Any liability on the part of Tridonic for damage resulting from or in connection with the use of the Internet pages or of third-party offers connected to the Internet pages via links shall be excluded.

Applicable law
If any contractual relationship should be established at all between you and Tridonic, this shall exclusively be governed by Austrian law, to the exclusion of the rules concerning transmission to the law of third countries.

Integritetspolicy

Vi lägger allra största vikt vid att dina uppgifter ska vara säkra och skyddade oberoende av om du är kund eller besökare på våra webbplatser. Vi förbinder oss därför att skydda din integritet och att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Här lämnar vi gärna information om vilka personuppgifter som identifieras under ditt besök och vad de används till.

I. Definition

"Personuppgifter" är upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar person. "Berörd" är en fastställd eller fastställbar fysisk person vars uppgifter används.

II. Principer för behandlingen av personuppgifter

1. Vi följer de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna fullt ut.

För lagring, behandling och användning av personuppgifter gäller Europeiska unionens direktiv om dataskydd och tillhörande nationella lagar. Behandlingen förutsätter ett rättsligt godkännande eller samtycke från den berörda personen.

2. Personuppgifter säljs, lånas eller hyrs inte ut eller lämnas på annat sätt vidare till tredje part utan ditt samtycke.

Vi kommer inte att låta tredje part få kännedom om dina personuppgifter för reklam- eller marknadsföringssyften eller på annat sätt lämna dem vidare till tredje part såvida det inte är krävs för den tjänst som vi ska tillhandahålla eller utan ditt uttryckliga samtycke.

Som tredje part i den mening som anges i denna princip avses inte företag som direkt eller indirekt är lierade med oss. Dessutom är det även möjligt att överföra personuppgifter till outsourcing-partner om dessa lämnar tillräckliga garantier för korrekt och säker uppgiftsanvändning och enligt avtal förbinder sig att följa de principer som anges ovan.

Vi förbehåller oss rätten att i samband med omstruktureringar eller företagssammanslagningar överföra personuppgifter till andra företag om även dessa förbinder sig att följa de principer som anges ovan och har sitt säte i Europeiska unionen eller i ett tredjeland med fullgott dataskydd.

Om du har gett ditt samtycke till en behandling av dina uppgifter som går utöver vad som krävs för fullgörande av avtalet kan detta samtycke när som helst återkallas av dig.

Om du bestämmer dig för att aktivt använda de funktioner som finns på våra webbplatser för sociala nätverk vidareförmedlas personuppgifter till de externa leverantörerna av dessa sociala nätverk. Utförlig information om detta hittar du nedan i stycke 4.

Vi förbehåller oss även rätten att överlämna personuppgifter till tredje part om vi enligt lag, beslut av behörig domstol eller myndighet åläggs att göra detta eller om vi som en följd av handlingar eller underlåtenhet från din sida blir tvungna att låta de ansvariga myndigheterna skydda eller tillvarata våra rättigheter, vår egendom eller våra tillgångar.

3. Vi begränsar insamlingen av data till de som absolut behövs och är meningsfulla.

När vi samlar in personuppgifter förklarar vi för dig vad vi ska använda uppgifterna till. Vi behöver personuppgifter för att göra det möjligt för dig att använda vår webbplats, för att vi ska kunna driva vår verksamhet, för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser och för att kunna erbjuda tjänster som är anpassade till dig. Vi behandlar t.ex. dina personuppgifter när vi bearbetar förfrågningar från dig. När det gäller "Beställning av material" är det ditt namn och din adress. Om du visar intresse för vårt nyhetsbrev behöver vi din e-postadress.

Det kan förekomma att vi i syftet att optimera våra tjänster kombinerar personuppgifter med andra uppgifter som vi har. Vi förbehåller oss rätten till statistiska utvärderingar, särskilt för systemets säkerhet och fortsatt förbättring av webbplatsen. Dina uppgifter raderas när de inte längre fyller något syfte såvida inte lagringen alltjämt har ett legitimt syfte eller det står i strid med krav på att bevara dem.

4. Information om sociala nätverk

På denna webbplats används insticksprogram från olika sociala nätverk. Dessa insticksprogram är funktioner i de sociala nätverken med vars hjälp du t.ex. kan dela eller rekommendera innehåll på vår webbplats till dina kontakter i sociala nätverk. Insticksprogrammen kan identifieras med hjälp av logon för det aktuella sociala nätverket.

Vi använder insticksprogram från följande operatörer av sociala nätverk:

 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA

På vår webbplats är alla insticksprogram som standard inaktiverade så att inga data överförs till leverantörer av sociala nätverk enbart genom att öppna vår webbplats. Om du aktiverar ett insticksprogram som först är inaktiverat för att kunna använda funktionerna i detta sociala nätverk samtycker du uttryckligen till att data hädanefter överförs till operatören av det sociala nätverket. Vi har inget inflytande över omfattningen av de data som på detta sätt samlas in av leverantörerna av sociala nätverk. Mot bakgrund av de uppgifter som är tillgängliga för oss är det följande information:

Operatörerna av de sociala nätverken får genom inbäddningen av insticksprogrammen information om att du har besökt de aktuella sidorna på vår webbplats. Om du samtidigt är inloggad i ett av de sociala nätverken kan operatören lägga till de sidor du besöker i ditt konto i det aktuella sociala nätverket. Om du dessutom interagerar med insticksprogrammet, t.ex. klickar på Facebooks "gilla"-knapp förs denna information över till det aktuella sociala nätverket.

På grundval av de uppgifter vi har tillgång till överförs:

 • IP-adresser
 • användaridentitet om du har registrerat dig för den aktuella tjänsten
 • sidor som har besökts tidigare (hänvisare) om du har följt en länk
 • webbläsarens typ och inställningar
 • installerade insticksprogram som Adobe® Flash® eller Adobe® Reader®
 • webbadress för den sida där insticksprogrammet är inbäddat
 • datum och tid för besöket
 • tekniska data för operativsystemet
 • lokaliseringsinformation
 • cookies.

Även om du inte är medlem av något av de nämnda sociala nätverken är det möjligt att de via insticksprogrammet kan få reda på din IP-adress och lagra den. Närmare information om syftet med och omfattningen av behandlingen, insamlingen och användningen av data i de sociala nätverk som vi använder oss av och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende kan du få i de sociala nätverkens upplysningar om dataskydd:

Om du vill kan du permanent aktivera insticksprogrammen från en eller flera leverantörer. Då överförs alltid data till leverantören av det sociala nätverket redan när du öppnar en sida. Du kan när som helst inaktivera enskilda eller alla insticksprogram.

Dessutom kan du kanske tekniskt förhindra dataöverföring till sociala nätverk. Då anpassar du dina säkerhetsinställningar i den webbläsare som du använder. Hur det görs kan du få reda på under “hjälp” i din webbläsare.

Dessutom går det i vissa fall att blockera insticksprogram med hjälp av tillägg i din webbläsare, t.ex. Facebooks insticksprogram med “Facebook Blocker” som du bl.a. kan ladda ner här: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Loggfiler

Vid varje sidvisning sparas åtkomstdata i en protokollfil, serverloggen. De poster som sparas innehåller följande information:

 • datum och tid
 • IP-adress
 • sessions-ID
 • besökt webbsida
 • namnet på den webbsida från vilken vår webbsida besöktes
 • webbläsare som använts.

Vi analyserar endast dessa loggfiler vid otillbörlig användning av vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand granska loggfiler från sådana användare där det finns konkreta misstankar om att de använder vår webbplats i strid med lagar eller avtal.

6. Cookies

På vår webbplats använder vi cookies för att göra den mer attraktiv att besöka och göra det möjligt att använda vissa funktioner. Det är frågan om små textfiler som sparas på din dator. De flesta cookies som används av oss raderas från din hårddisk när webbläsarsessionen upphör (s.k. sessions-cookies). Andra blir kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator vid nästa besök (så kallade långtids-cookies).

Om du inte vill att våra cookies ska sparas på din dator inaktiverar du lagringen av cookies i din webbläsare för vår webbplats eller gör inställningar i din webbläsare så att inga cookies sparas på din dator.

För inaktivering av cookies kan en permanent cookie behöva sparas på din dator. Om denna cookie därefter raderas av dig måste inaktiveringen genomföras på nytt.

Observera att inaktiverade cookies kan medföra att en del funktioner på vår webbplats inte blir tillgängliga.

Följande cookies används på vår webbplats:

a. Sessions-ID

För att göra det lättare för dig att navigera på vår webbplats installerar vi ett så kallat sessions-ID (eng.: session identifier, sv.: besöks-ID) som varje besökare får när vår webbplats börjar användas. Detta sessions-ID är till för att vår server ska kunna känna igen dig eller din dator/webbläsare som samma besökare trots att du kanske har bytt IP-adress under tiden. Tack vare detta sessions-ID blir det möjligt att knyta flera förfrågningar som hör samman till ett besök. Den sessions-ID-cookie som används av oss gäller bara så länge som webbläsarsessionen varar. När webbläsaren stängs raderas den automatiskt.

b. Google Analytics

På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder också cookies som bland annat gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av dessa cookies överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. På uppdrag av den som innehar denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och erbjuda innehavaren andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. Dessa rapporter och tjänster används för kontinuerlig förbättring av utbudet på denna webbplats. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra vissa inställningar i din webbläsare. Men vi vill påpeka att du då kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar och behandlar de data som dessa cookies tar fram och som är knutna till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera detta insticksprogram för webbläsaren från Google på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Fler sådana insticksprogram erbjuds alltefter vilken webbläsare som används även av andra leverantörer.

Mot bakgrund av den diskussion som förs om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att Google Analytics på denna webbplats används med tillägget “anonymizeIp()”, och att IP-adresserna således endast behandlas i förkortad form för att utesluta en direkt personanknytning. Innan din IP-adress överförs förkortas den därför av Google i medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra stater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA för att förkortas där. Den IP-adress som genom Google Analytics förmedlas från din webbläsare kombineras inte med andra data hos Google.

c. Google Maps

På denna webbplats används på en del undersidor Google Maps för att visa interaktiva kartor och ta fram färdbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst från Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, California 94043, USA. Genom användningen av Google Maps kan information om användningen av denna webbplats inklusive din IP-adress och den (start-)adress som anges i funktionen för reseplanering skickas till Google i USA.

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller Google Maps skapar din webbläsare en direktkontakt med Googles servrar. Kartinnehållet skickas av Google direkt till din webbläsare som bäddar in det på webbsidan. Därför har vi inget inflytande över omfattningen av de data som på detta sätt samlas in av Google. Mot bakgrund av de uppgifter som är tillgängliga för oss är det åtminstone följande data:

 • datum och tid för besöket på den aktuella webbsidan
 • internetadress eller URL på den sida som besöks
 • IP-adress
 • (start-)adress som anges vid reseplaneringen.

Vi kan inte påverka Googles fortsatta behandling och användning av dessa data och kan därför inte ta något ansvar för detta.

Om du inte vill att Google ska samla in, behandla eller använda data om dig via vår webbplats kan du inaktivera JavaScript i din webbläsares inställningar. Det medför dock att du inte kan använda kartvisaren.

Syftet med och omfattningen av insamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av data från Googles sida samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan du läsa om i Googles upplysningar om dataskydd: www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

d. YouTube

På denna webbplats bäddas på en del undersidor videor från YouTube in eller erbjuds länkar till videor på YouTube. YouTube är en videotjänst från YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, som företräds av Google Inc. YouTube använder cookies för att samla in information om användningen av dessa videor. Googles sekretesspolicy som även gäller för YouTube hittar du på www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

e. Lumesse Recruiting

För vår koncernomfattande platsportal installerar vi cookies från vår samarbetspartner Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Tyskland. Integritetspolicyn för Lumesse hittar du på www.lumesse.com/privacy.

7. Hyperlänkar till andra webbplatser

På vår webbplats finns s.k. hyperlänkar till andra leverantörer. Från dem hänvisas du från vår webbplats direkt till andra leverantörers webbplats. Om du följer dem innebär det alltså att du går till en annan webbadress.

Vi kan inte ta något ansvar för konfidentiell hantering av dina uppgifter eftersom vi inte har något inflytande över att de andra leverantörerna respekterar dataskyddsbestämmelserna. För information om hur dessa leverantörer hanterar dina personuppgifter hänvisar vi till direkt till deras webbplatser.

8. Säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter

För att skydda dina uppgifter har vi vidtagit särskilda tekniska och driftsmässiga skyddsåtgärder som regelbundet ses över och anpassas till den tekniska utvecklingen. Vi vill dock påpeka att det på grund av internets struktur är möjligt att bestämmelserna om uppgiftsskydd och datasäkerhet inte iakttas av andra personer eller institutioner som vi inte ansvarar för.

9. Upplysningar om dina uppgifter och kontaktinformation

Det är viktigt att du har förtroende för oss. På din förfrågan informerar vi dig därför gärna om vilka uppgifter om dig som finns sparade hos oss. Om det trots att vi gör vårt bästa för att uppgifterna ska vara korrekta skulle ha sparats felaktiga uppgifter hos oss korrigerar vi dem på din begäran.

För upplysningar och andra frågor eller förslag ber vi dig skicka ett mejl till dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Ändringar av datskyddsbestämmelserna

Eftersom ändringar av lagstiftningen eller av våra interna processer i företaget kan göra det nödvändigt att anpassa dessa dataskyddsbestämmelser, vilket vi förbehåller oss rätten till, ber vi dig att regelbundet läsa igenom denna integritetsförklaring.

Version: februari 2014.