Vad händer härnäst: Professionell uppkopplad belysning


Det finns över 50 miljarder ljuspunkter installerade runt om i världen. Föreställ dig möjligheterna om denna infrastruktur var sammankopplad? Om den kunde samla, utbyta och överföra data? Värdet och förtjänsterna som “uppkopplad belysning” erbjuder sträcker sig långt utöver vad bara vanlig belysning kan ge!

Belysning finns överallt. Det finns över 50 miljarder ljuspunkter installerade runt hela världen som ger en extremt hög densitet.

Belysning är digital. Tack vare utvecklingen av LED-teknik har integrering och användning av trådlösa lösningar blivit en enkel uppgift. 

Men det som är mest spännande är att alla dessa ljuspunkter redan är sammankopplade!

Med nästa generations sammankoppling, kan ett uppkopplat belysningssystem bilda en viktig infrastruktur för att samla, utbyta och överföra data.

På Tridonic tänker vi oss att detta uppkopplade belysningssystem är ett

Framtidssäkert, Fullständigt skalbart, Belysningssystem som är lätt att sammankoppla

I gengäld kan uppkopplad belysning hjälpa till att lösa nuvarande utmaningar i den professionella belysningsbranschen, t.ex. underlätta driftsättning och installation, användning av trådlösa kontroller, och ge skalbarhet genom molnet. Klicka här för att lära dig mer om våra befintliga molnbaserade lösningar.

Vi står inför en mycket spännande resa. Uppkopplad belysning möjliggör nya affärsmodeller för många olika branscher och företag. Det kommer att öka kvalitén och prestandan på produkter som använder fjärrövervakning och ge nya möjligheter för datainsamlingstjänster för många branscher utöver belysningsbranschen.

Ännu viktigare är att uppkopplad belysning öppnar upp nya marknadsmöjligheter för användare, anläggningschefer och fastighetsägare, samt erbjuder dem en mängd olika tjänster utöver bara vanlig belysning.