Om connecDIM


Det har aldrig varit så lätt att styra och förvalta ljus som det är nu. connecDIM är en decentraliserad, intelligent ljusför­­valtnings­­lösning för nästa generation från Tridonic.

Denna innovativa ljusför­valtnings­lösning utgör en utmärkt plattform för intelligent, billig och användarvänlig ljusstyrning och -förvaltning, från och med några få enstaka DALI-enheter upp till ett komplext byggnads­belysnings­system.

Vare sig det rör sig om en befintlig eller en ny DALI-infrastruktur – ditt belysnings­system kan på ett enkelt sätt kopplas till connecDIM Cloud via connecDIM gateway.

Belysningsuppgifterna sparas hos en central Cloud-tjänst. De kan hämtas när och var som helst via internet. connecDIM gateway utgör hjärtat i denna decentraliserade ljusför­valtnings­lösning. Denna hårdvara gör det möjligt att registrera data och skicka informationen via TCP/IP till Cloud-tjänsten. På så sätt kan man övervaka information och energiförbrukning.

Tack vare den trådlösa idrifttagningen via surfplatta och smartphone kan en DALI-anläggning installeras och konfigureras på ett enklare och snabbare sätt.

Fördelar med connecDIM
Enkel installation
Mjukvara
  
Dokument      Storlek      Datum       
Ladda ner alla filer Ladda ner alla filer
Leaflet_connecDIM_EN_web.pdf
Leaflet connecDIM
891 KB 09/02/2017