18/07/2011

Helix Bridge

Plats: Singapore / Malaysia
Produkt: , TALEXXconverter K220, TALEXXengine, TALEXXchain STANDARD


LED-belysningen från Tridonic bidrar till att förstärka den visuella effekten av Helix Bridge i Marine Bay området. Tidigare känt som ”Double Helix Bridge”, är numera Helix Bridge en gångbro som förbinder Marina Centre med Marina South. Den förenar kultur-, fritids- och underhållningsanläggningar i området och kompletterar det övergripande gångsystemet för fotgängare i Marina Bay.

Vid ingången till bron finns ett galleri av barnens målningar och i anslutning till detta område är bikupeformade strukturer placerade på marken. Denna unika ljusdesign under nattetid använder sig av Tridonic TALEXXchain D511 RGB LED-kedjor och LED-driftdon TALEXXconverter 0025 K220 25 VA 120-240/12 V med konstant spänning. Komponenterna har levererats av Illuminate Enterprise som är den lokala återförsäljaren för Tridonic. TALEXX LED-belysning används och är programmerade att ändra färg med jämna mellanrum i ett sekvensmönster.

RGB TALEXX kedjor har visat sig idealiskt för detta ändamål tack vare det breda spektrum av färger som kan skapas med RGB-lysdioder genom individuell styrning av rött, grönt och blått. Dessa kedjor utnyttjar även fördelarna med Tridonics avancerade chip-on-board-teknik (COB). De är snabba och enkla att installera samt bidrar till att minska den tid som krävs vid driftsättningen på plats.

Dessutom, vid foten av bron finns en rostfri informationspanel som förklarar formen och den unika strukturen av bron. Panelen är upplyst av TALEXXengine LED från två sidor som bildar en ljusram. Den slimmade och kompakta designen av TALEXXengine LED säkerställer att belysningen är diskret och samtidigt ger en mycket effektiv belysning.

Förutom att ge en spektakulär ljussättning system som kompletterar den helt unika strukturen av bron har belysningen utformats för att ge en låg driftkostnad genom både minskad energianvändning och lågt underhåll. Den långa livslängden för TALEXX LED innebär att ljuskällorna inte behöver bytas ut under många år.